Press ESC to close

Điện thoại

3 Articles

Điện thoại thông minh hay smartphone (tiếng Anh: smartphone) là khái niệm để chỉ loại điện thoại di động tích hợp một nền tảng hệ điều hành di động với nhiều tính năng hỗ trợ tiên tiến về điện toán và có khả năng kết nối với nhiều thiết bị điện tử hiện đại như TV thông minh, máy tính, robot, thùng rác thông minh, nhà thông minh hoặc trí thông minh nhân tạo, dựa trên nền tảng cơ bản của điện thoại di động thông thường (điện thoại phổ thông) (tiếng Anh: feature phone)