Các dạng toán về Đại lượng tỉ lệ thuận Toán 7

Nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, sẵn sàng tốt trong học tập. Wiki Secret biên soạn Các dạng toán Đại lượng tỷ lệ thuận Toán 7 Điều này sẽ giúp họ dễ dãi ôn lại những gì đã học. Chúng tôi mời bạn cùng tham dự.

CÔNG THỨC TIẾN HÀNH CÁC DẠNG TOÁN ĐẠI LƯỢNG

tôi. HỌC THUYẾT

1. Khái niệm đại lượng tỷ lệ thuận

+ Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = kx (với hằng số khác 0) thì ta nói rằng y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là k.

+ Khi đại lượng y tỷ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỷ lệ k (khác 0) thì x cũng tỷ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỷ lệ 1 / k và ta nói 2 đại lượng tỷ lệ thuận với nhau

Như 1 tỉ dụ: Nếu y = 5x thì y tỷ lệ thuận với x theo hệ số 5, hoặc x tỷ lệ thuận với y theo hệ số 1/5

2. Của nả

Nếu 2 đại lượng có thể so sánh được thì:

Tỉ lệ của mỗi trị giá luôn ko đổi

Tỉ số 2 trị giá của 1 đại lượng bằng tỉ số 2 trị giá tương ứng của đại lượng kia

Nếu 2 đại lượng y và x tỷ lệ thuận với nhau theo tỉ số k thì: y = kx

3. Tỉ dụ

Tỉ dụ 1: Gọi x, y là 2 đại lượng tỷ lệ thuận với hệ số tỷ lệ -2. Biểu diễn y dưới dạng x.

Biết: x và y là 2 đại lượng tỷ lệ thuận với hệ số tỷ lệ là -2 nên y cũng tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là -1/2

Khi ấy: y = -x / 2

Tỉ dụ 2: Gọi x và y là 2 đại lượng tỷ lệ thuận với hệ số tỷ lệ k. Khi x = 12 thì y = -3. Tìm K?

x và y là 2 đại lượng tỷ lệ thuận với hệ số tỷ lệ k nên x = ky.

Ta có: 12 = k (-3) k = -4

Hoặc x = -4y

II CÁC HÌNH THỨC DẠY HỌC

trước tiên. LOẠI 1. XÂY DỰNG CÔNG THỨC TIỀN LƯƠNG TIẾN ĐỘ.

Phương pháp khắc phục

Vận dụng công thức y = kx để xác định quan hệ tỷ lệ giữa 2 đại lượng và xác định hệ số tỷ lệ.

Tỉ dụ 1.

Hãy viết công thức tính:

a) Quãng đường đi được s (km) chỉ mất khoảng t (h) từ 1 vật di chuyển thẳng đều với tốc độ 15 km / giờ;

b) Khối lượng m (kg) thể tích V (m³) của 1 thanh kim khí đồng chất khối lượng riêng D (kg / m³). (Xem xét: D là hằng số khác 0).

Trả lời.

a) s = 15t;

b) m = ĐV.

Tỉ dụ 2.

Trả lời

Tỉ dụ 3.

Biết rằng 2 đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau và lúc x = 6 thì y = 4.

a) Tìm hệ số tỷ lệ của k từ y tới x;

b) Biểu diễn y dưới dạng x;

c) Tính trị giá của y nếu x = 9; x = 15.

Hiện nay

a) Hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau và lúc x = 6 thì y = 4 thì ta được y = kx 4 = k. 6

Tỉ dụ 4.

Gọi z tỷ lệ thuận với y với hệ số tỷ lệ là k và y tỷ lệ thuận với x với hệ số tỷ lệ là h. Chứng tỏ rằng z tỷ lệ thuận với x và xác định hệ số tỷ lệ.

Hiện nay.

z tỷ lệ thuận với y với hệ số tỷ lệ là k nên z = ky (1)

y tỷ lệ thuận với x với hệ số tỷ lệ là h nên y = hx (2)

Từ (1) và (2) kết luận z = (kh) x.

Vậy z tỷ lệ thuận với x với hệ số tỷ lệ

2. Dạng 2. BẢNG GIÁ TRỊ ĐÚNG CỦA HAI GIÁ TRỊ TỈNH.

Phương pháp giải.

Trước tiên, 1 hệ số tỉ lệ k phải được xác định.

Tiếp theo, sử dụng công thức y = kx để tìm các trị giá x và y phù hợp.

Tỉ dụ 5.

Cho rằng đại lượng y và x tỷ lệ thuận với nhau:

a) Xác định hệ số tỷ lệ của y đối với x;

b) Thay từng? trong bảng trên với số tương ứng;

c) Có nhận xét gì về tỉ số giữa 2 trị giá tương ứng?

của y và x?

Trả lời:

Tỉ dụ 6.

Gọi x và y là 2 đại lượng tỷ lệ thuận. Điền các số phù hợp vào chỗ trống trong bảng sau:

các bài chỉ dẫn.

3. Dạng 3. XÉT NGHIỆM MỐI QUAN HỆ GIỮA HAI ĐẠI LƯỢNG KHI BIẾT BẢNG GIÁ TRỊ?

Phương pháp giải.

Xét xem tất cả các thương của trị giá tương ứng của 2 đại lượng có bằng nhau hay ko.

Tỉ dụ 7.

Giá trị tương ứng của V và m được cho trong bảng sau

a) Điền vào chỗ trống các số phù hợp trong bảng trên;

b) Hai đại lượng m và V có tỷ lệ thuận với nhau ko? Tại sao0?

Trả lời.

a) Tất cả các ô trống đều được điền số 7,8.

b) m và V là đại lượng tỷ lệ thuận vì m = 7,8

Đây là nội dung của tài liệu Các dạng toán Đại lượng tỷ lệ thuận Toán 7. Để có thêm tài liệu tham khảo bổ ích, các em có thể chọn lọc xem online hoặc vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy.

Mong rằng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Bạn cũng có thể xem 1 số khoáng sản khác về cùng chủ đề tại đây:

  • Dạng toán về số chia béo nhất Toán 6
  • Toán về Phép chia và bội chung Toán 6

Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

.


Thông tin thêm về Các dạng toán về Đại lượng tỉ lệ thuận Toán 7

Nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, sẵn sàng thật tốt trong học tập. Wiki Secret đã biên soạn Các dạng toán về Đại lượng tỷ lệ thuận Toán 7 sẽ giúp các em dễ dạng ôn tập lại tri thức đã học. Mời các em cùng tham khảo.
CÁC DẠNG TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

I. LÍ THUYẾT

1. Khái niệm đại lượng tỉ lệ thuận

+ Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = kx (với là hằng số khác 0) thì ta nói y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

+ Khi đại lượng y tỷ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k (khác 0) thì x cũng tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ 1/k và ta nói 2 đại lượng ấy tỉ lệ thuận với nhau

Tỉ dụ: Nếu y = 5x thì y tỷ lệ thuận với x theo hệ số 5, hay x tỷ lệ thuận với y theo hệ số 1/5

2. Thuộc tính

Nếu 2 đại lượng tỷ lệ thuận với nhau thì:

+ Tỉ số 2 trị giá tương ứng của chúng xoành xoạch ko đổi

+ Tỉ số 2 trị giá bất kì của 2 đại lượng này bằng tỉ số 2 trị giá tương ứng của đại lượng kia

Nếu 2 đại lượng y và x tỷ lệ thuận với nhau theo tỉ số k thì: y = kx

3. Tỉ dụ

Tỉ dụ 1: Cho biết x và y là 2 đại lượng tỷ lệ thuận theo hệ số tỷ lệ là -2. Biểu diễn y theo x.

Ta có: x và y là 2 đại lượng tỷ lệ thuận theo hệ số tỷ lệ là -2 nên y cũng tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là -1/2

Khi ấy: y = -x/2

Tỉ dụ 2: Cho x và y là 2 đại lượng tỷ lệ thuận với nhau theo hệ số tỷ lệ k. Khi x = 12 thì y = -3. Tìm k?

x và y là 2 đại lượng tỷ lệ thuận với nhau theo hệ số tỷ lệ k nên x = ky.

Ta có: 12 = k(-3) ⇒ k = -4

Hay x = -4y

II CÁC DẠNG TOÁN

1. Dạng 1. CỦNG CỐ CÔNG THỨC CỦA ĐẠI LƯƠNG TỈ LỆ THUẬN

Phương pháp giải

Vận dụng công thức y = kx để xác định tương quan tỷ lệ thuận giữa 2 đại lượng và xác định hệ số tỷ lệ.

Tỉ dụ 1. 

Hãy viết công thức tính:

a) Quãng đường đi được s (km) theo thời kì t (h) của 1 vật chuyển đọng đều với tốc độ 15 km/h;

b) Khối lượng m (kg) theo thể tích V (m³) của thanh kim khí đồng chất có khối lượng riêng D (kg/m³). (Chú ý : D là 1 hằng số khác 0).

Trả lời.

a) s = 15t;

b) m = DV.

Tỉ dụ 2. 

Trả lời

Tỉ dụ 3. 

Cho biết 2 đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau và lúc x = 6 thì y =4.

a) Tìm hệ số tỷ lệ k của y đối với x ;

b) Hãy trình diễn y theo x ;

c) Tính trị giá của y lúc x = 9 ; x = 15.

Gicửa ải

a) Hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau và lúc x = 6 thì y = 4 nên ta có y = kx ⇒ 4 = k . 6 

Tỉ dụ 4. 

Cho biết z tỷ lệ thuân với y theo hệ số tỷ lệ k và y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ h. Hãy chứng tỏ rằng z tỷ lệ thuận với x và tìm hệ số tỷ lệ.

Gicửa ải.

z tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ k nên z = ky                    (1)

y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ h nên y = hx                    (2)

Từ (1) và (2) suy ra z = (k.h)x.

Vậy z tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k.h.

2. Dạng 2. LẬP BẢNG GIÁ TRỊ TƯƠNG ỨNG CỦA HAI ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 

Phương pháp giải.

Trước hết, phải xác định hệ số tỷ lệ k.

Tiếp ấy, dùng công thức y = kx để tìm các trị giá tương ứng của x và y.

Tỉ dụ 5.

Cho biết các đại danh y và x tỷ lệ thuận với nhau:

a) Hãy xác định hệ số tỷ lệ của y đối với x ;

b) Thay mỗi dấu ? trong bảng trên bằng 1 số phù hợp;

c) Có nhận xét gì về tỉ số giữa 2 trị giá tương ứng

của y và x ?

Trả lời:

Tỉ dụ 6. 

Cho biết x và y là 2 đại lượng tỷ lệ thuận. Điền số phù hợp vào ô trống trong bảng sau:

Chỉ dẫn.

3. Dạng 3. XÉT TƯƠNG QUAN TỈ LỆ THUẬN GIỮA HAI ĐẠI LƯỢNG KHI BIẾT RẰNG CÁC BẢNG GIÁ TRỊ TƯƠNG ỨNG CỦA CHÚNG

Phương pháp giải.

Xem xét tất cả các thương các trị giá tương ứng của 2 đại lượng có bằng nhau ko.

Tỉ dụ 7. 

Các trị giá tương ứng của V và m được cho trong bảng sau

 

a) Điền số phù hợp vào các ô trống trong bảng trên ;

b) Hai đại lượng m và V có tỷ lệ thuận với nhau hay ko? Vì sa0?

Trả lời.

a) Các ô trống đều được điền số 7,8.

b) m và V là 2 đại lượng tỷ lệ thuận vì m = 7,8

Trên đây là nội dung tài liệu Các dạng toán về Đại lượng tỷ lệ thuận Toán 7. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo bổ ích khác các em chọn tác dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục tại đây:

Các dạng toán về Ước chung béo nhất Toán 6
Các dạng toán về Ước chung và bội chung Toán 6

​Chúc các em học tập tốt!

Bồi dưỡng HSG Chuyên đề Giá trị béo nhất, trị giá bé nhất của biểu thức Toán 7

1216

Bồi dưỡng HSG chuyên đề Các bài toán tiến hành phép tính Toán 7

994

Bộ 5 đề thi chọn HSG môn Toán lớp 8 Trường THCS Nam Dương

424

Bồi dưỡng HSG chuyên đề Các bài toán về sự chia hết của số nguyên Toán 8

395

Bồi dưỡng HSG chuyên đề Hoán vị, tổ hợp Toán 8

326

Bồi dưỡng HSG chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử Toán 8

454

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, sẵn sàng thật tốt trong học tập. Wiki Secret đã biên soạn Các dạng toán về Đại lượng tỷ lệ thuận Toán 7 sẽ giúp các em dễ dạng ôn tập lại tri thức đã học. Mời các em cùng tham khảo.
CÁC DẠNG TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

I. LÍ THUYẾT

1. Khái niệm đại lượng tỉ lệ thuận

+ Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = kx (với là hằng số khác 0) thì ta nói y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

+ Khi đại lượng y tỷ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k (khác 0) thì x cũng tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ 1/k và ta nói 2 đại lượng ấy tỉ lệ thuận với nhau

Tỉ dụ: Nếu y = 5x thì y tỷ lệ thuận với x theo hệ số 5, hay x tỷ lệ thuận với y theo hệ số 1/5

2. Thuộc tính

Nếu 2 đại lượng tỷ lệ thuận với nhau thì:

+ Tỉ số 2 trị giá tương ứng của chúng xoành xoạch ko đổi

+ Tỉ số 2 trị giá bất kì của 2 đại lượng này bằng tỉ số 2 trị giá tương ứng của đại lượng kia

Nếu 2 đại lượng y và x tỷ lệ thuận với nhau theo tỉ số k thì: y = kx

3. Tỉ dụ

Tỉ dụ 1: Cho biết x và y là 2 đại lượng tỷ lệ thuận theo hệ số tỷ lệ là -2. Biểu diễn y theo x.

Ta có: x và y là 2 đại lượng tỷ lệ thuận theo hệ số tỷ lệ là -2 nên y cũng tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là -1/2

Khi ấy: y = -x/2

Tỉ dụ 2: Cho x và y là 2 đại lượng tỷ lệ thuận với nhau theo hệ số tỷ lệ k. Khi x = 12 thì y = -3. Tìm k?

x và y là 2 đại lượng tỷ lệ thuận với nhau theo hệ số tỷ lệ k nên x = ky.

Ta có: 12 = k(-3) ⇒ k = -4

Hay x = -4y

II CÁC DẠNG TOÁN

1. Dạng 1. CỦNG CỐ CÔNG THỨC CỦA ĐẠI LƯƠNG TỈ LỆ THUẬN

Phương pháp giải

Vận dụng công thức y = kx để xác định tương quan tỷ lệ thuận giữa 2 đại lượng và xác định hệ số tỷ lệ.

Tỉ dụ 1. 

Hãy viết công thức tính:

a) Quãng đường đi được s (km) theo thời kì t (h) của 1 vật chuyển đọng đều với tốc độ 15 km/h;

b) Khối lượng m (kg) theo thể tích V (m³) của thanh kim khí đồng chất có khối lượng riêng D (kg/m³). (Chú ý : D là 1 hằng số khác 0).

Trả lời.

a) s = 15t;

b) m = DV.

Tỉ dụ 2. 

Trả lời

Tỉ dụ 3. 

Cho biết 2 đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau và lúc x = 6 thì y =4.

a) Tìm hệ số tỷ lệ k của y đối với x ;

b) Hãy trình diễn y theo x ;

c) Tính trị giá của y lúc x = 9 ; x = 15.

Gicửa ải

a) Hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau và lúc x = 6 thì y = 4 nên ta có y = kx ⇒ 4 = k . 6 

Tỉ dụ 4. 

Cho biết z tỷ lệ thuân với y theo hệ số tỷ lệ k và y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ h. Hãy chứng tỏ rằng z tỷ lệ thuận với x và tìm hệ số tỷ lệ.

Gicửa ải.

z tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ k nên z = ky                    (1)

y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ h nên y = hx                    (2)

Từ (1) và (2) suy ra z = (k.h)x.

Vậy z tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k.h.

2. Dạng 2. LẬP BẢNG GIÁ TRỊ TƯƠNG ỨNG CỦA HAI ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 

Phương pháp giải.

Trước hết, phải xác định hệ số tỷ lệ k.

Tiếp ấy, dùng công thức y = kx để tìm các trị giá tương ứng của x và y.

Tỉ dụ 5.

Cho biết các đại danh y và x tỷ lệ thuận với nhau:

a) Hãy xác định hệ số tỷ lệ của y đối với x ;

b) Thay mỗi dấu ? trong bảng trên bằng 1 số phù hợp;

c) Có nhận xét gì về tỉ số giữa 2 trị giá tương ứng

của y và x ?

Trả lời:

Tỉ dụ 6. 

Cho biết x và y là 2 đại lượng tỷ lệ thuận. Điền số phù hợp vào ô trống trong bảng sau:

Chỉ dẫn.

3. Dạng 3. XÉT TƯƠNG QUAN TỈ LỆ THUẬN GIỮA HAI ĐẠI LƯỢNG KHI BIẾT RẰNG CÁC BẢNG GIÁ TRỊ TƯƠNG ỨNG CỦA CHÚNG

Phương pháp giải.

Xem xét tất cả các thương các trị giá tương ứng của 2 đại lượng có bằng nhau ko.

Tỉ dụ 7. 

Các trị giá tương ứng của V và m được cho trong bảng sau

 

a) Điền số phù hợp vào các ô trống trong bảng trên ;

b) Hai đại lượng m và V có tỷ lệ thuận với nhau hay ko? Vì sa0?

Trả lời.

a) Các ô trống đều được điền số 7,8.

b) m và V là 2 đại lượng tỷ lệ thuận vì m = 7,8

Trên đây là nội dung tài liệu Các dạng toán về Đại lượng tỷ lệ thuận Toán 7. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo bổ ích khác các em chọn tác dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục tại đây:

Các dạng toán về Ước chung béo nhất Toán 6
Các dạng toán về Ước chung và bội chung Toán 6

​Chúc các em học tập tốt!

Bồi dưỡng HSG Chuyên đề Giá trị béo nhất, trị giá bé nhất của biểu thức Toán 7

1216

Bồi dưỡng HSG chuyên đề Các bài toán tiến hành phép tính Toán 7

994

Bộ 5 đề thi chọn HSG môn Toán lớp 8 Trường THCS Nam Dương

424

Bồi dưỡng HSG chuyên đề Các bài toán về sự chia hết của số nguyên Toán 8

395

Bồi dưỡng HSG chuyên đề Hoán vị, tổ hợp Toán 8

326

Bồi dưỡng HSG chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử Toán 8

454

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Các #dạng #toán #về #Đại #lượng #tỉ #lệ #thuận #Toán


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Các #dạng #toán #về #Đại #lượng #tỉ #lệ #thuận #Toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button