Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử 27 đề thi minh họa THPT môn Lịch sử năm 2018

Ngày thi THPT Quốc Gia đang đến gần. Hãy cần cù tăng lên tri thức, thử làm quen với: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử được Wiki Secret tổng hợp đăng tải ngay sau đây.

Tài liệu bao gồm 27 đề thi môn Lịch sử của các trường trên cả nước có đáp án kèm theo. Hy vọng đây là tài liệu có ích giúp các bạn học trò lớp 12 đoàn luyện kĩ năng làm bài và củng cố tri thức để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp đến. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo.

Đề số 01

Câu 1: Thuộc tính của Cách mệnh tháng 8 1945 ở Việt Nam là cách mệnh

A. dân tộc dân chủ

B. xã hội chủ nghĩa

C. dân chủ tư sản

D. dan tộc dân chủ sở hữu dân

Câu 2: Phong trào chiến đấu nào của dân chúng ta được bình chọn là cuộc tập luyện lần thứ 2 cho Tổng khởi nghĩa tháng 8 5 1945?

A. Phong trào cách mệnh 1930 – 1931

B. Phong trào dân chủ 1936 – 1939

C. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945

D. Cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 tới tháng 8 5 1945

Câu 3: Sau chiến tranh toàn cầu thứ nhất, giai cấp nào là lực lượng đa phần nhất của cách mệnh Việt Nam

A. tư sản dân tộc

B. Người lao động

C. Dân cày

D. Tiểu tư sản.

Câu 4: Đề nghị số 1 của giai cấp dân cày Việt Nam thời thực dân địa là

A. ruộng đất

B. hòa bình, tự do

C. giảm tô, thuế

D. độc lập dân tộc

Câu 5: Tranh chấp bao trùm trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX là gì

A. Tranh chấp giữa dân chúng lao động với đế quốc, phong kiến

B. Tranh chấp giữa dân cày với địa chủ phong kiến

C. Tranh chấp giữa người lao động và dân cày với đế quốc và phong kiến tay sai

D. Tranh chấp giữa toàn bộ dân chúng Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai.

Câu 6: Nội dung nào chẳng phải là ý nghĩa của sự có mặt trên thị trường Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. là thành phầm của sự liên kết giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào người lao động và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới

B. là bước đột phá lớn lao trong lịch sử cách mệnh Việt Nam

C. là sự sẵn sàng thế tất trước hết có thuộc tính quyết định cho bước tăng trưởng nhảy vọt mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam

D. là 1 xu hướng khách quan của cuộc chuyển di giải phóng dân tộc theo tuyến đường cách mệnh vô sản.

Câu 7: Chọn 1 câu giải đáp đúng để điền vào chỗ trống hoàn thiện đoạn tư liệu nói về ý nghĩa của Cách mệnh tháng 8 5 1945?

“Cách mệnh tháng 8 mở ra bước đột phá bự trong lịch sử dân tộc ta. Nó đã phá tan 2 tầng xiềng xích bầy tớ của….hơn 80 5 và giai cấp thống trị của………gần 5 5, lật nhào ngai rồng phong kiến ngự trị ngót chục thế kỉ ở nước ta, lập nên nước……..”

A. Thực dân Pháp – phát xít Nhật – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

B. Phát xít Nhật – thực dân Pháp – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

C. Đế quốc Mĩ – phát xít Nhật – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

D. Thực dân Pháp – đế quốc Mĩ – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Câu 8: Những lực lượng xã hội mới được tạo nên trong cuộc khai thác thực dân địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam là

A. người lao động, tư sản, tiểu tư sản

B. người lao động, dân cày, tiểu tư sản

C. người lao động, sĩ phu tư sản hóa, tiểu tư sản

D. người lao động, sĩ phu tư sản hóa, tiểu tư sản thành phố

Câu 9: Đảng Cộng sản Việt Nam có mặt trên thị trường là bước đột phá lớn lao của cách mệnh Việt Nam là

A. đã mở ra kỉ nguyên độc lập, hợp nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội cho dân tộc

B. đã xong xuôi thời gian khủng hoảng về giai cấp chỉ huy và đường lối cứu nước,

C. đã mở ra kỉ nguyên mới – kỉ nguyên độc lập tự do cho dân tộc

D. đã hợp nhất được các tổ chức cộng sản thành 1 chính đảng độc nhất vô nhị

Câu 10: Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự tăng trưởng kinh tế của các nước tư bản sau chiến tranh toàn cầu thứ 2 để tăng cường sự nghiệp công nghiệp hóa, đương đại hóa quốc gia?

A. phần mềm các thành tích khoa học – kĩ thuật

B. Khai thác và sử dụng có lí nguồn khoáng sản tự nhiên

C. Tăng mạnh xuất khẩu công nghệ ứng dụng.

D. Tăng lên trình độ vốn và lao đông

Câu 11: Để tăng cường công việc sẵn sàng khởi nghĩa, ngày 7-5-1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị

A. Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta.

B. Thành lập tổ chức ủy ban Dân tộc Gicửa ải phóng Việt Nam

C. “Soạn sửa khởi nghĩa”.

D. “Mua vũ khí đuổi thù chung”

Câu 12: Nhân tố làm chỉnh sửa thâm thúy “bản đề chính trị thế giói” sau Chiến tranh toàn cầu thứ 2 là

A. thứ tự 2 cực Ianta được tạo nên

B. chiến thắng của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn cầu

C. Chiến tranh lạnh bao trùm toàn toàn cầu.

D. chủ nghĩa xã hội biến thành hệ thống toàn cầu

Câu 13: Trật tự toàn cầu được thiết lập sau chiến tranh toàn cầu thứ 2 có đặc trung nổi trội là

A. dựa trên sự cộng tác của Liên Xô và Mĩ

B. sự đồng tình của các nước tham gia hội nghị Ianta

C. toàn cầu phân phân thành 2 phe đối lập do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe

D. do phe đồng minh đã giành chiến thắng

Câu 14: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ về mặt quân sự?

A. Tham gia khối quân sự NATO

B. Thành lập Liên minh châu Âu (EU).

C. Thành gia khối quân sự ANZUS

D. Tham gia tổ chức Hiệp ước Vacsava

Câu 15: Sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có mối quan hệ như thế nào?

A. Chuyển biến về xã hội kéo theo sự chuyển đổi về kinh tế

B. Chuyển biến về kinh tế dẫn tới những ảnh hưởng xấu về mặt xã hội

C. Chuyển biến về kinh tế kéo theo sự chuyển đổi về mặt xã hội

D. Chuyển biến về kinh tế kéo theo những chuyển biến xã hội hăng hái

Câu 16: Đảng lập hiến ra đòi 5 1923 là tổ chức chính trị do

A. 1 số thành viên điển hình của Tân Việt thành lập

B. 1 số tư sản và địa chủ bự ở Nam Kì thành lập

C. 1 số tiểu tư sản trí thức thành lập

D. 1 số người lao động tỉnh ngộ lý luận cách mệnh thành lập

Câu 17: Nội dung nào ko nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939?

A. Xác định phát xít Nhật là đối thủ chủ đạo

B. Tạm gác nhiệm vụ cách mệnh ruộng đất

C. Dùng bạo lực cách mệnh để giành chính quyền

D. Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên bậc nhất

Câu 18: Chỉ tiêu của khởi nghĩa Yên Thế là

A. chống đế quốc Pháp và tay sai giành độc lập cho dân tộc

B. chống thực dân Pháp, chống phong kiến đầu hàng, khôi phục nhà nước phong kiến độc lập

C. chống đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc, thiết lập thiết chế chính trị mới ở Việt Nam

D. chống chế độ cướp bóc, bình định của thực dân Pháp, giữ đất, giữ làng

Câu 19: Bài học kinh nghiệm trong Cách mệnh tháng 8 5 1945 nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam có thể vận dụng trong chiến đấu bảo vệ chủ quyền cương vực ngày nay là

A. tập hơp, tổ chức các lực lượng yêu nước trong chiến trường dân tộc hợp nhất

B. Đảng áp dụng thông minh chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tế

C. sử dụng bạo lực cách mệnh của nhân dân, kết hiệp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang

D. tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

Câu 20: Văn kiện nào được phê duyệt tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1/1930)?

A. Nghị quyết chính trị, Điều lệ Đảng

B. Luận cương chính trị 5 1930

C. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt

D. Báo cáo chính trị

Câu 21: Con đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc chọn lọc khác với các bậc tiền bối. Đấy là tuyến đường

A. từ chủ nghĩa yêu nước tới chủ nghĩa cộng sản

B. dựa vào Nhật Bản để đánh đuổi thực dân Pháp

C. dựa vào Pháp để lật đổ cơ chế phong kiến

D. cách mệnh vô sản

Câu 22: Chọn từ, cụm từ đúng nhất điền vào chỗ trống trong câu sau: “1 dân tộc….là 1 tộc….”

(Hồ Chí Minh)

A. ko học tập…..chẳng thể làm chủ quốc gia mình

B. dốt……yếu

C. ít học……….dốt

D. ko học tập… …dốt

Câu 23: Vai trò nào dưới đây gắn với danh tiếng của Nen-xơn Man-đê-la?

A. Lãnh tụ của phong trào chiến đấu chống cơ chế phân biệt chủng tộc ở Nam Phi

B. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-la

C. Chiến sĩ lừng danh chống giai cấp thống trị của bọn thực dân.

D. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-ri

Câu 24: Ý nào ko phản ảnh ý nghĩa quốc tế của Cách mệnh tháng Mười Nga?

A. Nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trong đế quốc Nga được giải phóng

B. Làm chỉnh sửa tổng quan lực lượng giữa các nước đế quốc,

C. Khích lệ mạnh bạo phong trào cách mệnh toàn cầu

D. Làm chỉnh sửa cơ bản cục diện toàn cầu

Câu 25: Điền cụm từ phù hợp vào chỗ chấm về quan hệ quốc tế sau cuộc khủng hoảng kinh tế 5 1929 -1933

Sự tạo nên…….và đã báo hiệu nguy cơ của 1………

A. Chủ nghĩa phát xít, những cuộc xung đột trên toàn cầu, trận chiến tranh toàn cầu mới B. Chủ nghĩa phát xít, cuộc chạy đua vũ trang ráo riết, trận chiến tranh toàn cầu mới

C. Hai khối đế quốc đối lập, những hành động của các nước phát xít, trận chiến tranh toàn cầu mới.

D. Hai khối đế quốc đối lập, cuộc chạy đua vũ trang ráo riết, trận chiến tranh toàn cầu mới

Câu 26: Nguyên nhân co bản dẫn tới trận chiến tranh thế giói thứ nhất là

A. Do sự tạo nên 2 khối quân sự đối đầu nhau ỏ châu Âu vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

B. Do tranh chấp gay gắt giữa các nước đế quốc về vấn đề thực dân địa

C. Do thái độ và hành động máu chiến của đế quốc Đức

D. Do tranh chấp gay gắt giữa các nước đế quốc

Câu 27: Chính sách văn minh nhất về chính trị nhưng mà chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh tiến hành là

A. thả những tù chính trị bị bắt trong phong trào 1930 – 1931

B. nhân dân dân chúng được tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận

C. nhân dân dân chúng được tự do tham dự các đoàn thể cách mệnh, tự do họp hành

D. nhân dân dân chúng được tự do ngôn luận, tự do học tập

Câu 28: Bài học chủ đạo nào có thể rút ra cho công cuộc bảo vệ hòa bình toàn cầu từ cuộc Chiến tranh toàn cầu thứ 2?

A. Không sử dụng các loại vũ khí hủy diệt trong xung đột quân sự

B. Toàn thể loài người chung tay kết đoàn ngăn phòng ngừa nguy cơ chiến tranh,

C. Các nước bự phải có sự kết hợp, phối hợp hành động

D. Toàn thể loài người chung tay kết đoàn trong các trận chiến tranh chống xâm lăng

Câu 29: Sắp đặt các sự kiện sau theo trình tự thời kì

1. Thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.

2. Chiến trường Việt Minh có mặt trên thị trường.

3. Khu giải phóng Việt Bắc chính thức thành lập.

A. 3,2,1

B. 3,1,2

C. 2,1,3

D. 1,2,3

Câu 30: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936 chủ trưong thành lập

A. Chiến trường Dân chủ Đông Dương

B. Chiến trường Việt Nam độc lập đồng minh

C. Chiến trường Thống nhất dân chúng phản đế Đông Dương

D. Chiến trường Liên Việt

Câu 31: Ý nào dưới đây phản ảnh ko đúng về phong trào cần Vưong 1885 – 1888?

A. Phong trào diễn ra trên khuôn khổ bao la với hàng trăm cuộc khởi nghĩa bự bé

B. Bộ chỉ đạo phong trào đóng tại vùng rừng núi phía Tây của 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh

C. Phong trào đặt dưới sự chỉ đạo của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

D. Tạo nên những trung tâm bự hoạt động chủ đạo ở vùng trung du, miền núi

Câu 32: Điểm mới cơ bản giữa hội nghị 5/1941 so với Hội nghị tháng 11/1939 của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dưong là

A. đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến

B. tạm gác khẩu hiệu cách mệnh ruộng đất, tiến hành giảm tô, giảm tức

C. thành lập chiến trường hợp nhất dân tộc phổ thông chống đế quốc

D. khắc phục vấn đề dân tộc trong phạm vi từng nước ở Đông Dương

Câu 33: Dưới đây có những phát biểu nào đúng về cuộc chuyển di giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX?

1. Gắn cứu nước với duy tân quốc gia và chỉnh sửa cơ chế xã hội.

2. Chỉ đạo là các văn thân, sĩ phu yêu nước.

3. Là 1 phong trào duy tân quốc gia rần rộ, sôi nổi từ bắc chí nam.

4. Xuất hiện hiện tượng 1 thiên hướng cứu nước phân hóa thành những xu thế không giống nhau.

A. 1,2,3

B. 1,2,4

C. 1,3,4

D. 2,3,4.

Câu 34: Điều khoản nào trong Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 bổ ích thực tiễn cho ta?

A. Pháp xác nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là 1 non sông tự do

B. Pháp xác nhận ta có chính phủ, nghị viện, quân đội và vốn đầu tư riêng nằm trong khối Liên hiệp Pháp

C. Chính phủ Việt Nam thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc thay quân Tưởng

D. Hai bên dừng bắn ngay ở Nam Bộ

Câu 35: Thách thức bự nhất đối với hòa bình, an ninh toàn cầu nửa đầu thế kỉ XXI là

A. chủ nghĩa khủng bố

B. xung đột sắc tộc

C. chủ nghĩa A-pac-thai

D. chủ nghĩa li khai

Câu 36: Sắp đặt các sự kiện sau theo trình tự thòi gian:

1. Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi Nhật Bản.

2. Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang Phục hội.

3. Phan Châu Trinh mở cuộc chuyển di duy tân ở Trung Kì.

4. Phan Châu Trinh bị chính quyền thực dân đưa sang Pháp.

A. 3,1,4,2

B. 3,1,2,4

C. 2,1,3,4

D. 3,2,1,4

Câu 37: Sự kiện nào ghi lại Nguyễn Ái Quốc tìm thấy tuyến đường cứu nước đúng mực

A. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách tới hội nghị Vécxai (18-6-1919).

B. Nguyễn Ái Quốc tham dự sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920).

C. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ trao đổi cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thực dân địa (7-1920).

D. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mệnh thanh niên (6-1925).

Câu 38: Chủ nghĩa xã hội đã biến thành hệ thống toàn cầu với chiến thắng của

A. các cuộc cách mệnh dân chủ sở hữu dân ở Đông Âu sau Chiến tranh toàn cầu thứ 2

B. cách mệnh Việt Nam với sự có mặt trên thị trường của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945).

C. cách mệnh Trung Quốc với sự có mặt trên thị trường của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) D. cách mệnh Cuba với sự thành lập nước Cộng hòa Cuba (1959)

Câu 39: Cơ sở cho sự có mặt trên thị trường của hàng ngũ người lao động Việt Nam là

A. nền công nghiệp thực dân địa mới tạo nên dưới ảnh hưởng của chế độ khai thác thực dân địa

B. chế độ cướp đất, lập đồn điền của thực dân Pháp

C. trạng thái khốn khổ, bần hàn của dân cày Việt Nam

D. sự hiện ra của phân khúc tư sản Việt Nam

Câu 40: Sự dị biệt bự nhất giữa Chiến tranh lạnh với các cuộc Chiến tranh toàn cầu đã qua là

A. diễn ra trên khuôn khổ thế giới

B. ko có xung đột quân sự trực tiếp giữa Mĩ và Liên Xô

C. toàn cầu luôn trong trạng thái căng thẳng.

D. diễn ra dằng dai, ko phân thắng phụ

Đề số 02

Câu 1: Thành công bự nhất của Mỹ trong chế độ đối ngoại thời gian chiến tranh lạnh là gì?

A. Thực hiện được 1 số mưu đồ góp phần đưa tới sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu

B. Thực hiện nhiều chiến lược qua các đời Tổng thống

C. Lập được nhiều khối quân sự trên toàn toàn cầu

D. Thiết lập cơ chế thực dân mới ở nhiều nước, nhiều khu vực trên toàn cầu

Câu 2: Cuộc thương thảo chính thức giữa 2 chính phủ Việt Nam và Pháp được diễn ra tại Phoongtenơblô (Pháp) từ ngày 6-6-1946 ko nhận được kết quả vì:

A. Pháp lập chính phủ Nam kì tự trị, thủ đoạn tách Nam Bộ khỏi Việt Nam

B. Pháp có những khiêu khích, sẵn sàng chiến tranh

C. Pháp tăng cường xâm lăng vũ trang ở Nam Bộ Việt Nam

D. Pháp ko xác nhận mềm độc lập và hợp nhất của Việt Nam

Câu 3: Lí do nào dưới đây khẳng định Đảng Cộng Sản Việt Nam có mặt trên thị trường là sự sẵn sàng thế tất có tính quyết định cho những bước tăng trưởng nhảy vọt mới trong lịch sử tăng trưởng của dân tộc Việt Nam

A. Có đường lối cách mệnh đúng mực, thông minh, tuy tổ chức chưa chặt chẻ mà hàng ngũ đảng viên trung kiên tận tụy cho sự nghiệp của Đảng

B. Ngay lúc mới có mặt trên thị trường, Đảng đã được xác nhận là 1 bộ phận độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản

C. Ngay lúc mới có mặt trên thị trường, Đảng đã thu được nhiều sự hỗ trợ, ủng hộ trực tiếp từ Đảng Cộng sản Liên Xô

D. Cách mệnh Việt Nam đã có đường lối đúng mực, thông minh, tổ chức chặt chẻ chỉ huy, hàng ngũ đảng viên trung kiên tận tụy cho sự nghiệp của Đảng

Câu 4: Vì sao lại khẳng định từ sau thắng lợi Việt Bắc thu – đông 1947 tới chến thắng Biên giới thu – đông 5 1950 là 1 bước tăng trưởng của cuộc kháng chiến chống Pháp

A. Do ta giành được quyền chủ động trên trận mạc

B. Đánh bại thủ đoạn đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp

C. Cuộc kháng chiến chống Pháp hoàn thành chiến thắng

D. Pháp phải chuyển sang đánh dài lâu với ta

Câu 5: Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm quý báu nào tự sụp đổ mẫu hình CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu?

A. Không cần phải có phải thực hiện cải tổ trước những bất định của tình hình toàn cầu

B. biến thành đồng minh của Mĩ và tăng mạnh giao lưu cộng tác với các nước về mọi mặt

C. Cần tăng mạnh giao lưu, cộng tác quốc tế về mọi mặt, nhất là về văn hóa

D. Kiên định tuyến đường Chủ nghĩa xã hội và sự chỉ huy của Đảng Cộng sản

Câu 6: Điểm giống nhau căn bản về tình thế của Pháp lúc thực hiện ké hoạch Rơve, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi và kế hoạch Nava trong trận chiến tranh xâm lăng Việt Nam là gì?

A. Pháp tiếp diễn giữ vững thế chiến lược tấn công

B. Pháp đã bị thất bại trong các kế hoạch quân sự trước đấy

C. Pháp được Mĩ hỗ trợ, lực lượng rất mạnh

D. Pháp lâm vào thế tiêu cực, phòng ngự trên toàn trận mạc Đông Dương

Câu 7: Thắng lợi bự nhất ta đã đạt được qua hiệp nghị Giơnevơ là

A. Các nước cấm đưa quân đội, viên chức quân sự, vũ khí nước ngoài vào Việt Nam

B. Việt Nam tiến đến hợp nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước

C. Các đối tác tham chiến tiến hành dừng bắn, chuyển giao quân sự

D. Được các nước tham gia Hội nghị xác nhận độc lập, chủ quyền, hợp nhất và kiêm toàn cương vực

Câu 8: Nội dung quyết định để Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử của 1 Đại hội thành lập Đảng là

A. Phê phán những ý kiến sai trái của các tổ chức cộng sản riêng rẽ

B. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành 1 đảng độc nhất vô nhị mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam

C. Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng

D. Bầu ra Ban chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thơ

Câu 9: Nhận định nào đúng nhất về vai trò của hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thưc dân Pháp (1946-1954) của dân chúng Việt Nam

A. Hậu phương đã phân phối sức người, sức của cho quân ta mở các chiến dịch quyết định, giành chiến thắng, xúc tiến cuộc kháng chiến đi lên

B. Hậu phương đã đêm lại lợi quyền cho dân chúng, cổ vũ động viên các chiến sĩ ngoài trận mạc

C. Hậu phương phục vụ nhu cầu phân phối cho kháng chiến càng ngày càng bự về vật chất và ý thức, là yếu tố thường xuyên quyết định chiến thắng của chiến tranh

D. Hậu phương lớn mạnh là nền tảng để xây dựng nền kinh tế của 1 nhà nước mới, xong xuôi nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc

Câu 10: Để tương thích với địa điểm siêu cường kinh tế, ngày nay Nhật Bản đang nổ lực vươn lên biến thành siêu cường về:

A. khoa học vũ trụ

B. chính trị

C. quân sự

D. khoa học – kĩ thuật

Câu 11: Đặc điểm nhấn của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam công đoạn 1919-1930 là:

A. Sự tăng trưởng mạnh bạo về kinh tế, chính trị, xã hội dẫn tới sự tăng trưởng mạnh bạo của phong trào chiến đấu theo thiên hướng cách mệnh vô sản ở Việt Nam

B. Cuộc chiến đấu giành quyền chỉ huy giữa thiên hướng cách mệnh vô sản và thiên hướng cách mệnh dân chủ tư sản nhằm tiến hành tiêu chí số 1 là giải phóng dân tộc

C. Sự tăng trưởng mạnh bạo của phong trào tư sản, tiêu tư sản và phong trào người lao động Việt Nam

D. Cuộc chiến đấu giành quyền thống trị ở Việt Nam giữa thục dân Pháp và vương triều Nguyễn diễn ra mạnh bạo, quyết liệt

Câu 12: Tại chiến trường Điện Biên Phủ 5 1945 ta đã loại khỏi vòng tranh đấu

A. 16000 địch, trong đấy có 1 thiếu tướng, hạ 62 tàu bay, thu toàn thể vũ khí, dụng cụ chiến tranh

B. 16200 địch, trong đấy có 1 thiếu tướng, hạ 62 tàu bay, thu toàn thể vũ khí, dụng cụ chiến tranh

C. 16200 địch, trong đấy có 2 thiếu tướng, hạ 62 tàu bay, thu toàn thể vũ khí, dụng cụ chiến tranh

D. 16020 địch, trong đấy có 2 thiếu tướng, hạ 62 tàu bay, thu toàn thể vũ khí, dụng cụ chiến tranh

Câu 13: Sau chiến tranh toàn cầu thứ 2 Mỹ khai triển chiến lược thế giới nhằm mục tiêu gì

A. Làm bá chủ toàn cầu

B. Chi phối các nước tư bản đồng minh

C. Xóa bỏ CNXH trên toàn cầu

D. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc

Câu 14: Sự kiện nào ghi lại sự khởi sắc của tổ chức ASEAN

A. Hội nghị Băng Cốc ngày 8-8-1967

B. Hội nghị Băng Cốc Thái Lan 5 1999

C. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tháng 2 5 1976

D. Hội nghị cấp cao Bali tháng 2 5 1976

Câu 15: Nguyên nhân nào là căn bản nhất thiết định sự bùng nổ phong trào cách mệnh 1930-1931

A. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933

B. Thực dân Pháp thực hiện khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái

C. Đảng cộng sản Việt Nam có mặt trên thị trường, kịp thời chỉ huy phong trào chiến đấu của nhân dân phổ thông khắp cả nước

D. Địa chủ phong kiến câu kết câu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột dân chúng

Câu 16: Đâu chẳng phải là ý nghĩa chiến thắng của cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sữ Điện Biên Phủ 1954

A. Đập tan hoàn toàn kế hoạc Nava của Pháp – Mỹ

B. Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lăng của Pháp

C. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương

D. Làm thất bại hoàn toàn kế hoạch Rơve

Câu 17: Sau cách mệnh tháng 8, để khắc phục cơ bản nạn đói có thuộc tính dài lâu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi

A. Thành lập “Hũ gạo cứu đói”, tổ chức “ngày đồng tâm”

B. “Tấc đất tấc vàng”, “ko 1 tấc đất bỏ trống”

C. “Tăng gia tư xuất! Tăng gia tư xuất ngay! Tăng gia tư xuất nữa!”

D. Huỷ bỏ các thứ thuế vô lý của cơ chế cũ, giảm tô 25%

Câu 18: Nhiệm vụ trước mắt của cách mệnh được Đảng ta xác định trong thời gian 1936-1939 là gì?

A. Đánh đuổi đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập

B. Trưng thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho nông dân

C. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thực dân địa, dòi tự chủ dân chủ, cơm áo, hòa bình

D. Chống phát xít và chống phong kiến

Câu 19: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (11/1939) xác định cách nhiệm vụ cách mệnh Đông Dương là gì?

A. Nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên bậc nhất

B. Chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh

C. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên bậc nhất và thúc bách

D. Chống phong kiến và chống đế quốc

Câu 20: Tại hội nghị lần thứu 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập

A. Chiến trường Liên Việt

B. Chiến trường Đồng minh

C. Chiến trường Việt Minh

D. Chiến trường hợp nhất phẩn đế Đông Dương

Câu 21: Tại sao Hội nghị trung ương 8 có tầm quan trọng đặc trưng đối với cách mệnh tháng 8 1945?

A. Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc

B. Hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ huy chiến lược của Hội nghị trung ương lần thứ 6

C. Gicửa ải quyết vấn đề ruộng đất cho dân cày

D. Củng cố được khối kết đoàn toàn dân

Câu 22: Chiến thắng nào sau đây đã đưa quân đội ta giành được thế chủ động trên trận mạc chính (Bắc Bộ), mở ra bước tăng trưởng mới cho cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp?

A. Chiến dịch Việt Bắc thu động 1947

B. Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950

C. Cuộc tranh đấu ở các đô thị ở phía bắc vĩ tuyến 16

D. Chiến dịch Tay Bắc Thu Đông 1952

Câu 23: Tình hình các nước Đông Bắc Á trước chiến tranh toàn cầu thứ 2 (1939-1945), là như thế nào?

A. Tất cả đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch

B. Đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch (trừ Nhật Bản)

C. Tất cả các nước vẫn giữ được độc lập hơi hơi

D. Là tất cả các nước Phong kiến lỗi thời đứng ngay trước nguy cơ bị xâm lăng

Câu 24: Cuộc tổng tiến công và nổ dậy Xuân 1975 đã diễn ra qua chiến dịch bự là

A. Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Xuân Lộc

B. Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Buôn Ma Thuột

C. Tây Nguyên, Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Sài Gòn

D. Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Sài Gòn

Câu 25: Bước vào Đông – xuân 1953-1954, Pháp- Mỹ thủ đoạn giành 1 chiến thắng quân sự quyết định nhằm

A. “hoàn thành mau chóng chiến tranh ở Việt Nam”

B. “hoàn thành chiến tranh trong danh dự”

C. “mau chóng kiểm soát tình hình trận mạc”

D. “giành thế chủ động trên trận mạc Đông Dương”

Câu 26: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), dân chúng Việt Nam đã cơ bản xong xuôi nhiệm vụ “đánh cho Mỹ cút” bằng chiến thắng nào?

A. Hiệp định Giơnevơ ngày 21-7-1954

B. Hiệp định Giơnevơ ngày 21-1-1954

C. Hiệp định Pari ngày 21-7-1975

D. Hiệp định Pari ngày 21-1-1973

Câu 27: Sự kiện lịch sử nào buộc phải Mỹ phải tuyên bố “phi Mỹ hóa” chiến tranh xâm lăng ở Việt Nam?

A. Chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho) 5 1963

B. Cuộc tiến quân vào thôn Vạn Tường 5 1965

C. Chiến dịch tấn công vào ấp Bình Gĩa 5 1964

D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 5 1968

Câu 28: Đường lối đổi mới về chính trị ở nước ta được Đảng đề ra trong Đại hội VI (2-1986) là nội dung nào sau đây?

A. Xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân, vì dân

B. Xây dựng nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về dân chúng

C. Thực hiện chế độ đại kết đoàn dân tộc, chế độ đối ngoại hòa bình, hữu hảo, cộng tác

D. Tất cả các ý trên

Câu 29: Toàn bộ nội dung của Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận sau đấy của 3 cường quốc đã biến thành

A. Khuôn khổ của thứ tự toàn cầu mới, thường đươc gọi là thứ tự 2 cực Ianta

B. Bản tuyên bố thành lập tổ chức quốc tế là Liên Hợp Quốc

C. Cơ sở pháp lí để các nước phân chia lợi quyền sau chiến tranh

D. Trật tự toàn cầu mới do Liên Xô và Mỹ đứng đầu

Câu 30: Nguyên nhân quyết định chiến thắng 9 5 kháng chiến chống Pháp và 21 5 kháng chiến chống Mỹ cứu nước là gì?

A. Do sự chỉ huy minh mẫn của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh

B. Do truyền thống yêu nước, ý thức kết đoàn của dân chúng ta

C. Do ý thức kết đoàn của dân chúng 3 nước Đông Dương

D. Do sự nhất trí, ủng hộ, giúp tháo dỡ của các nước XHCN anh em

Câu 31: Bước vào đông – xuân 1953 – 1954, thủ đoạn của Pháp – Mỹ là

A. Giành lại quyền chủ động chiến lược trên trận mạc Bắc Bộ

B. Giành chiến thắng quân sự quyết định nhằm “hoàn thành chiến tranh danh dự”

C. Giành chiến thắng quân sự để tiếp diễn chiến tranh xâm lăng Việt Nam

D. Giành chiến thắng để tranh thủ sự ủng hộ của toàn cầu trong chiến tranh xâm lăng Việt Nam

Câu 32: Thắng lợi nào đã dập tắt hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp

A. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

B. Cuộc tiến công Chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954

C. Cuộc tiến công Chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ

D. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương đưuọc ký kết

Câu 33: Mưu mô hiểm độc của Mỹ trong việc “Dùng người Việt đánh người Việt”, “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương” nhằm

A. Tận dụng xương máu của người Việt Nam

B. Tăng mạnh bản lĩnh tranh đấu của quân đội Sài Gòn

C. Rút dần quân Mỹ và quân đồng minh

D. giảm xương máu người Mỹ trên trận mạc

Câu 34: Nhiệm vụ cách mệnh trong giai đoạn 1936 – 1939 là chiến đấu đòi

A. Tự do, dân chủ, cươm áo, hòa bình

B. Độc lập dân tộc và người cày có ruộng

C. giải phóng giai cấp người lao động, dân cày

D. Độc lập tự do, dân sinh, dân chủ

Câu 35: Nguyễn Ái Quốc bước đầu liên kết Chủ nghĩa yêu nước với Chủ nghĩa Mác Lê-nin, Người đã thành lập tổ chức nào ở nước ngoài

A. Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên

B. Cường học thư xã

C. Tổ chức Tâm Tâm xã

D. Nam đồng thư xã

Câu 36: Trong Cương lĩnh chính trị trước hết của Đảng, nhwungx giai cấp hay bộ phận nào trong xã hội Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc xác định là lực lượng cách mệnh?

A. Người lao động, dân cày, tiểu tư sản

B. Người lao động, dân cày, tư sản dân tộc, tiểu tư sản

C. Người lao động, dân cày, tiểu tư sản, kiến thức; đối với tư sản dân tộc, địa chủ vừa và bé có thể lợi dụng hoặc trung lập

D. Người lao động, dân cày, tư sản dân tộc

Câu 37: Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ 5 1950 tới nữa đầu những 5 70 của thế kỷ XX), Liên Xô tiên phong trong lĩnh vực nào?

A. Công nghiệp nhẹ, nhất là hàng tiêu dùng

B. Công nghiệp quốc phòng, nhất là tàu lặn

C. Công nghiệp vũ trụ và công nghiệp điện hạt nhân

D. Công nghiệp nặng và chế tác máy móc

Câu 38: Ý nào sau đây chẳng phải là đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ 5 1987?

A. Tiến hành cách tân, mở cửa

B. Lấy tăng trưởng kinh tế làm trung tâm, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị phần xã hội chủ nghĩa

C. Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang rực rỡ Trung Quốc

D. Lấy tăng trưởng kinh tế làm trung tâm, chuyển nền kinh tế thị phần sang nền kinh tế kế hoạch hóa

Câu 39: Điểm mới của Hội nghị lần 8 (5-1941) so với Hội nghị lần 6 (11-1939) Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương là

A. Thành lập Chiến trường hợp nhất dân tộc phổ thông chế đế quốc

B. khắc phục vấn đề dân tộc trong phạm vi từng nước ở Đông Dương

C. Tạm gác khẩu hiệu cách mệnh ruộng đất, tiến hành giảm tô, thuế

D. Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến

Câu 40: Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi toàn quốc lúc

A. Đảng ta thu được những thông tin về phát xít Nhật sắp đầu hàng

B. Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim bị khủng hoảng thâm thúy

C. Nội các Nhật Bản phê duyệt quyết định đầu hàng

D. Phát xít Đức chính thức đầu hàng Đồng minh vô điều kiện

…………

Wiki Secret file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể


Thông tin thêm về Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử 27 đề thi minh họa THPT môn Lịch sử năm 2018

Ngày thi THPT Quốc Gia đang đến gần. Hãy cần cù tăng lên tri thức, thử làm quen với: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử được Wiki Secret tổng hợp đăng tải ngay sau đây. Tài liệu bao gồm 27 đề thi môn Lịch sử của các trường trên cả nước có đáp án kèm theo. Hy vọng đây là tài liệu có ích giúp các bạn học trò lớp 12 đoàn luyện kĩ năng làm bài và củng cố tri thức để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp đến. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo.Đề số 01 Câu 1: Thuộc tính của Cách mệnh tháng 8 1945 ở Việt Nam là cách mạngA. dân tộc dân chủB. xã hội chủ nghĩaC. dân chủ tư sảnD. dan tộc dân chủ sở hữu dânCâu 2: Phong trào chiến đấu nào của dân chúng ta được bình chọn là cuộc tập luyện lần thứ 2 cho Tổng khởi nghĩa tháng 8 5 1945?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})A. Phong trào cách mệnh 1930 – 1931B. Phong trào dân chủ 1936 – 1939C. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945D. Cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 tới tháng 8 5 1945Câu 3: Sau chiến tranh toàn cầu thứ nhất, giai cấp nào là lực lượng đa phần nhất của cách mệnh Việt NamA. tư sản dân tộcB. Công nhânC. Nông dânD. Tiểu tư sản.Câu 4: Đề nghị số 1 của giai cấp dân cày Việt Nam thời thực dân địa làA. ruộng đấtB. hòa bình, tự doC. giảm tô, thuếD. độc lập dân tộcCâu 5: Tranh chấp bao trùm trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX là gìA. Tranh chấp giữa dân chúng lao động với đế quốc, phong kiếnB. Tranh chấp giữa dân cày với địa chủ phong kiếnC. Tranh chấp giữa người lao động và dân cày với đế quốc và phong kiến tay saiD. Tranh chấp giữa toàn bộ dân chúng Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai.Câu 6: Nội dung nào chẳng phải là ý nghĩa của sự có mặt trên thị trường Đảng Cộng sản Việt Nam?A. là thành phầm của sự liên kết giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào người lao động và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})B. là bước đột phá lớn lao trong lịch sử cách mệnh Việt NamC. là sự sẵn sàng thế tất trước hết có thuộc tính quyết định cho bước tăng trưởng nhảy vọt mới trong lịch sử dân tộc Việt NamD. là 1 xu hướng khách quan của cuộc chuyển di giải phóng dân tộc theo tuyến đường cách mệnh vô sản.Câu 7: Chọn 1 câu giải đáp đúng để điền vào chỗ trống hoàn thiện đoạn tư liệu nói về ý nghĩa của Cách mệnh tháng 8 5 1945?“Cách mệnh tháng 8 mở ra bước đột phá bự trong lịch sử dân tộc ta. Nó đã phá tan 2 tầng xiềng xích bầy tớ của….hơn 80 5 và giai cấp thống trị của………gần 5 5, lật nhào ngai rồng phong kiến ngự trị ngót chục thế kỉ ở nước ta, lập nên nước……..”A. Thực dân Pháp – phát xít Nhật – Việt Nam Dân chủ Cộng hòaB. Phát xít Nhật – thực dân Pháp – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.C. Đế quốc Mĩ – phát xít Nhật – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.D. Thực dân Pháp – đế quốc Mĩ – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.Câu 8: Những lực lượng xã hội mới được tạo nên trong cuộc khai thác thực dân địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam làA. người lao động, tư sản, tiểu tư sảnB. người lao động, dân cày, tiểu tư sảnC. người lao động, sĩ phu tư sản hóa, tiểu tư sảnD. người lao động, sĩ phu tư sản hóa, tiểu tư sản thành phố(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Câu 9: Đảng Cộng sản Việt Nam có mặt trên thị trường là bước đột phá lớn lao của cách mệnh Việt Nam làA. đã mở ra kỉ nguyên độc lập, hợp nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội cho dân tộcB. đã xong xuôi thời gian khủng hoảng về giai cấp chỉ huy và đường lối cứu nước,C. đã mở ra kỉ nguyên mới – kỉ nguyên độc lập tự do cho dân tộcD. đã hợp nhất được các tổ chức cộng sản thành 1 chính đảng duy nhấtCâu 10: Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự tăng trưởng kinh tế của các nước tư bản sau chiến tranh toàn cầu thứ 2 để tăng cường sự nghiệp công nghiệp hóa, đương đại hóa quốc gia?A. phần mềm các thành tích khoa học – kĩ thuậtB. Khai thác và sử dụng có lí nguồn khoáng sản thiên nhiênC. Tăng mạnh xuất khẩu công nghệ ứng dụng.D. Tăng lên trình độ vốn và lao đôngCâu 11: Để tăng cường công việc sẵn sàng khởi nghĩa, ngày 7-5-1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thịA. Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta.B. Thành lập tổ chức ủy ban Dân tộc Gicửa ải phóng Việt NamC. “Soạn sửa khởi nghĩa”.D. “Mua vũ khí đuổi thù chung”Câu 12: Nhân tố làm chỉnh sửa thâm thúy “bản đề chính trị thế giói” sau Chiến tranh toàn cầu thứ 2 làA. thứ tự 2 cực Ianta được hình thànhB. chiến thắng của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giớiC. Chiến tranh lạnh bao trùm toàn toàn cầu.D. chủ nghĩa xã hội biến thành hệ thống thế giớiCâu 13: Trật tự toàn cầu được thiết lập sau chiến tranh toàn cầu thứ 2 có đặc trung nổi trội làA. dựa trên sự cộng tác của Liên Xô và MĩB. sự đồng tình của các nước tham gia hội nghị IantaC. toàn cầu phân phân thành 2 phe đối lập do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})D. do phe đồng minh đã giành thắng lợiCâu 14: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ về mặt quân sự?A. Tham gia khối quân sự NATOB. Thành lập Liên minh châu Âu (EU).C. Thành gia khối quân sự ANZUSD. Tham gia tổ chức Hiệp ước VacsavaCâu 15: Sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có mối quan hệ như thế nào?A. Chuyển biến về xã hội kéo theo sự chuyển đổi về kinh tếB. Chuyển biến về kinh tế dẫn tới những ảnh hưởng xấu về mặt xã hộiC. Chuyển biến về kinh tế kéo theo sự chuyển đổi về mặt xã hộiD. Chuyển biến về kinh tế kéo theo những chuyển biến xã hội tích cựcCâu 16: Đảng lập hiến ra đòi 5 1923 là tổ chức chính trị doA. 1 số thành viên điển hình của Tân Việt thành lậpB. 1 số tư sản và địa chủ bự ở Nam Kì thành lậpC. 1 số tiểu tư sản trí thức thành lậpD. 1 số người lao động tỉnh ngộ lý luận cách mệnh thành lậpCâu 17: Nội dung nào ko nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939?A. Xác định phát xít Nhật là đối thủ chủ yếuB. Tạm gác nhiệm vụ cách mệnh ruộng đấtC. Dùng bạo lực cách mệnh để giành chính quyềnD. Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầuCâu 18: Chỉ tiêu của khởi nghĩa Yên Thế làA. chống đế quốc Pháp và tay sai giành độc lập cho dân tộcB. chống thực dân Pháp, chống phong kiến đầu hàng, khôi phục nhà nước phong kiến độc lậpC. chống đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc, thiết lập thiết chế chính trị mới ở Việt NamD. chống chế độ cướp bóc, bình định của thực dân Pháp, giữ đất, giữ làngCâu 19: Bài học kinh nghiệm trong Cách mệnh tháng 8 5 1945 nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam có thể vận dụng trong chiến đấu bảo vệ chủ quyền cương vực ngày nay làA. tập hơp, tổ chức các lực lượng yêu nước trong chiến trường dân tộc thống nhấtB. Đảng áp dụng thông minh chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễnC. sử dụng bạo lực cách mệnh của nhân dân, kết hiệp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trangD. tranh thủ sự ủng hộ của quốc tếCâu 20: Văn kiện nào được phê duyệt tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1/1930)?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})A. Nghị quyết chính trị, Điều lệ ĐảngB. Luận cương chính trị 5 1930C. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắtD. Báo cáo chính trịCâu 21: Con đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc chọn lọc khác với các bậc tiền bối. Đấy là con đườngA. từ chủ nghĩa yêu nước tới chủ nghĩa cộng sảnB. dựa vào Nhật Bản để đánh đuổi thực dân PhápC. dựa vào Pháp để lật đổ cơ chế phong kiếnD. cách mệnh vô sảnCâu 22: Chọn từ, cụm từ đúng nhất điền vào chỗ trống trong câu sau: “1 dân tộc….là 1 tộc….”(Hồ Chí Minh)A. ko học tập…..chẳng thể làm chủ quốc gia mìnhB. dốt……yếuC. ít học……….dốtD. ko học tập… …dốtCâu 23: Vai trò nào dưới đây gắn với danh tiếng của Nen-xơn Man-đê-la?A. Lãnh tụ của phong trào chiến đấu chống cơ chế phân biệt chủng tộc ở Nam PhiB. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-laC. Chiến sĩ lừng danh chống giai cấp thống trị của bọn thực dân.D. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-riCâu 24: Ý nào ko phản ảnh ý nghĩa quốc tế của Cách mệnh tháng Mười Nga?A. Nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trong đế quốc Nga được giải phóngB. Làm chỉnh sửa tổng quan lực lượng giữa các nước đế quốc,C. Khích lệ mạnh bạo phong trào cách mệnh thế giớiD. Làm chỉnh sửa cơ bản cục diện thế giớiCâu 25: Điền cụm từ phù hợp vào chỗ chấm về quan hệ quốc tế sau cuộc khủng hoảng kinh tế 5 1929 -1933Sự tạo nên…….và đã báo hiệu nguy cơ của 1………A. Chủ nghĩa phát xít, những cuộc xung đột trên toàn cầu, trận chiến tranh toàn cầu mới B. Chủ nghĩa phát xít, cuộc chạy đua vũ trang ráo riết, trận chiến tranh toàn cầu mớiC. Hai khối đế quốc đối lập, những hành động của các nước phát xít, trận chiến tranh toàn cầu mới.D. Hai khối đế quốc đối lập, cuộc chạy đua vũ trang ráo riết, trận chiến tranh toàn cầu mớiCâu 26: Nguyên nhân co bản dẫn tới trận chiến tranh thế giói thứ nhất làA. Do sự tạo nên 2 khối quân sự đối đầu nhau ỏ châu Âu vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XXB. Do tranh chấp gay gắt giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địaC. Do thái độ và hành động máu chiến của đế quốc ĐứcD. Do tranh chấp gay gắt giữa các nước đế quốcCâu 27: Chính sách văn minh nhất về chính trị nhưng mà chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh tiến hành làA. thả những tù chính trị bị bắt trong phong trào 1930 – 1931B. nhân dân dân chúng được tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luậnC. nhân dân dân chúng được tự do tham dự các đoàn thể cách mệnh, tự do hội họpD. nhân dân dân chúng được tự do ngôn luận, tự do học tậpCâu 28: Bài học chủ đạo nào có thể rút ra cho công cuộc bảo vệ hòa bình toàn cầu từ cuộc Chiến tranh toàn cầu thứ 2?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})A. Không sử dụng các loại vũ khí hủy diệt trong xung đột quân sựB. Toàn thể loài người chung tay kết đoàn ngăn phòng ngừa nguy cơ chiến tranh,C. Các nước bự phải có sự kết hợp, phối hợp hành độngD. Toàn thể loài người chung tay kết đoàn trong các trận chiến tranh chống xâm lượcCâu 29: Sắp đặt các sự kiện sau theo trình tự thời gian1. Thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.2. Chiến trường Việt Minh có mặt trên thị trường.3. Khu giải phóng Việt Bắc chính thức thành lập.A. 3,2,1B. 3,1,2C. 2,1,3D. 1,2,3Câu 30: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936 chủ trưong thành lậpA. Chiến trường Dân chủ Đông DươngB. Chiến trường Việt Nam độc lập đồng minhC. Chiến trường Thống nhất dân chúng phản đế Đông DươngD. Chiến trường Liên ViệtCâu 31: Ý nào dưới đây phản ảnh ko đúng về phong trào cần Vưong 1885 – 1888?A. Phong trào diễn ra trên khuôn khổ bao la với hàng trăm cuộc khởi nghĩa bự nhỏB. Bộ chỉ đạo phong trào đóng tại vùng rừng núi phía Tây của 2 tỉnh Quảng Bình và Hà TĩnhC. Phong trào đặt dưới sự chỉ đạo của vua Hàm Nghi và Tôn Thất ThuyếtD. Tạo nên những trung tâm bự hoạt động chủ đạo ở vùng trung du, miền núiCâu 32: Điểm mới cơ bản giữa hội nghị 5/1941 so với Hội nghị tháng 11/1939 của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dưong làA. đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiếnB. tạm gác khẩu hiệu cách mệnh ruộng đất, tiến hành giảm tô, giảm tứcC. thành lập chiến trường hợp nhất dân tộc phổ thông chống đế quốcD. khắc phục vấn đề dân tộc trong phạm vi từng nước ở Đông DươngCâu 33: Dưới đây có những phát biểu nào đúng về cuộc chuyển di giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX?1. Gắn cứu nước với duy tân quốc gia và chỉnh sửa cơ chế xã hội.2. Chỉ đạo là các văn thân, sĩ phu yêu nước.3. Là 1 phong trào duy tân quốc gia rần rộ, sôi nổi từ bắc chí nam.4. Xuất hiện hiện tượng 1 thiên hướng cứu nước phân hóa thành những xu thế không giống nhau.A. 1,2,3B. 1,2,4C. 1,3,4D. 2,3,4.Câu 34: Điều khoản nào trong Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 bổ ích thực tiễn cho ta?A. Pháp xác nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là 1 non sông tự doB. Pháp xác nhận ta có chính phủ, nghị viện, quân đội và vốn đầu tư riêng nằm trong khối Liên hiệp PhápC. Chính phủ Việt Nam thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc thay quân TưởngD. Hai bên dừng bắn ngay ở Nam BộCâu 35: Thách thức bự nhất đối với hòa bình, an ninh toàn cầu nửa đầu thế kỉ XXI làA. chủ nghĩa khủng bốB. xung đột sắc tộcC. chủ nghĩa A-pac-thaiD. chủ nghĩa li khaiCâu 36: Sắp đặt các sự kiện sau theo trình tự thòi gian:1. Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi Nhật Bản.2. Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang Phục hội.3. Phan Châu Trinh mở cuộc chuyển di duy tân ở Trung Kì.4. Phan Châu Trinh bị chính quyền thực dân đưa sang Pháp.A. 3,1,4,2B. 3,1,2,4C. 2,1,3,4D. 3,2,1,4Câu 37: Sự kiện nào ghi lại Nguyễn Ái Quốc tìm thấy tuyến đường cứu nước đúng đắnA. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách tới hội nghị Vécxai (18-6-1919).B. Nguyễn Ái Quốc tham dự sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920).C. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ trao đổi cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thực dân địa (7-1920).D. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mệnh thanh niên (6-1925).Câu 38: Chủ nghĩa xã hội đã biến thành hệ thống toàn cầu với chiến thắng củaA. các cuộc cách mệnh dân chủ sở hữu dân ở Đông Âu sau Chiến tranh toàn cầu thứ haiB. cách mệnh Việt Nam với sự có mặt trên thị trường của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945).(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})C. cách mệnh Trung Quốc với sự có mặt trên thị trường của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) D. cách mệnh Cuba với sự thành lập nước Cộng hòa Cuba (1959)Câu 39: Cơ sở cho sự có mặt trên thị trường của hàng ngũ người lao động Việt Nam làA. nền công nghiệp thực dân địa mới tạo nên dưới ảnh hưởng của chế độ khai thác thuộc địaB. chế độ cướp đất, lập đồn điền của thực dân PhápC. trạng thái khốn khổ, bần hàn của dân cày Việt NamD. sự hiện ra của phân khúc tư sản Việt NamCâu 40: Sự dị biệt bự nhất giữa Chiến tranh lạnh với các cuộc Chiến tranh toàn cầu đã qua làA. diễn ra trên khuôn khổ toàn cầuB. ko có xung đột quân sự trực tiếp giữa Mĩ và Liên XôC. toàn cầu luôn trong trạng thái căng thẳng.D. diễn ra dằng dai, ko phân thắng bạiĐề số 02Câu 1: Thành công bự nhất của Mỹ trong chế độ đối ngoại thời gian chiến tranh lạnh là gì?A. Thực hiện được 1 số mưu đồ góp phần đưa tới sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông ÂuB. Thực hiện nhiều chiến lược qua các đời Tổng thốngC. Lập được nhiều khối quân sự trên toàn thế giớiD. Thiết lập cơ chế thực dân mới ở nhiều nước, nhiều khu vực trên thế giớiCâu 2: Cuộc thương thảo chính thức giữa 2 chính phủ Việt Nam và Pháp được diễn ra tại Phoongtenơblô (Pháp) từ ngày 6-6-1946 ko nhận được kết quả vì:A. Pháp lập chính phủ Nam kì tự trị, thủ đoạn tách Nam Bộ khỏi Việt NamB. Pháp có những khiêu khích, sẵn sàng chiến tranhC. Pháp tăng cường xâm lăng vũ trang ở Nam Bộ Việt NamD. Pháp ko xác nhận mềm độc lập và hợp nhất của Việt NamCâu 3: Lí do nào dưới đây khẳng định Đảng Cộng Sản Việt Nam có mặt trên thị trường là sự sẵn sàng thế tất có tính quyết định cho những bước tăng trưởng nhảy vọt mới trong lịch sử tăng trưởng của dân tộc Việt NamA. Có đường lối cách mệnh đúng mực, thông minh, tuy tổ chức chưa chặt chẻ mà hàng ngũ đảng viên trung kiên tận tụy cho sự nghiệp của ĐảngB. Ngay lúc mới có mặt trên thị trường, Đảng đã được xác nhận là 1 bộ phận độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sảnC. Ngay lúc mới có mặt trên thị trường, Đảng đã thu được nhiều sự hỗ trợ, ủng hộ trực tiếp từ Đảng Cộng sản Liên XôD. Cách mệnh Việt Nam đã có đường lối đúng mực, thông minh, tổ chức chặt chẻ chỉ huy, hàng ngũ đảng viên trung kiên tận tụy cho sự nghiệp của ĐảngCâu 4: Vì sao lại khẳng định từ sau thắng lợi Việt Bắc thu – đông 1947 tới chến thắng Biên giới thu – đông 5 1950 là 1 bước tăng trưởng của cuộc kháng chiến chống PhápA. Do ta giành được quyền chủ động trên chiến trườngB. Đánh bại thủ đoạn đánh nhanh thắng nhanh của thực dân PhápC. Cuộc kháng chiến chống Pháp hoàn thành thắng lợiD. Pháp phải chuyển sang đánh dài lâu với taCâu 5: Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm quý báu nào tự sụp đổ mẫu hình CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu?A. Không cần phải có phải thực hiện cải tổ trước những bất định của tình hình thế giớiB. biến thành đồng minh của Mĩ và tăng mạnh giao lưu cộng tác với các nước về mọi mặtC. Cần tăng mạnh giao lưu, cộng tác quốc tế về mọi mặt, nhất là về văn hóaD. Kiên định tuyến đường Chủ nghĩa xã hội và sự chỉ huy của Đảng Cộng sảnCâu 6: Điểm giống nhau căn bản về tình thế của Pháp lúc thực hiện ké hoạch Rơve, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi và kế hoạch Nava trong trận chiến tranh xâm lăng Việt Nam là gì?A. Pháp tiếp diễn giữ vững thế chiến lược tấn côngB. Pháp đã bị thất bại trong các kế hoạch quân sự trước đóC. Pháp được Mĩ hỗ trợ, lực lượng rất mạnhD. Pháp lâm vào thế tiêu cực, phòng ngự trên toàn trận mạc Đông DươngCâu 7: Thắng lợi bự nhất ta đã đạt được qua hiệp nghị Giơnevơ làA. Các nước cấm đưa quân đội, viên chức quân sự, vũ khí nước ngoài vào Việt NamB. Việt Nam tiến đến hợp nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nướcC. Các đối tác tham chiến tiến hành dừng bắn, chuyển giao quân sựD. Được các nước tham gia Hội nghị xác nhận độc lập, chủ quyền, hợp nhất và kiêm toàn lãnh thổCâu 8: Nội dung quyết định để Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử của 1 Đại hội thành lập Đảng làA. Phê phán những ý kiến sai trái của các tổ chức cộng sản riêng rẽB. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành 1 đảng độc nhất vô nhị mang tên Đảng Cộng sản Việt NamC. Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của ĐảngD. Bầu ra Ban chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thưCâu 9: Nhận định nào đúng nhất về vai trò của hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thưc dân Pháp (1946-1954) của dân chúng Việt Nam(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})A. Hậu phương đã phân phối sức người, sức của cho quân ta mở các chiến dịch quyết định, giành chiến thắng, xúc tiến cuộc kháng chiến đi lênB. Hậu phương đã đêm lại lợi quyền cho dân chúng, cổ vũ động viên các chiến sĩ ngoài chiến trườngC. Hậu phương phục vụ nhu cầu phân phối cho kháng chiến càng ngày càng bự về vật chất và ý thức, là yếu tố thường xuyên quyết định chiến thắng của chiến tranhD. Hậu phương lớn mạnh là nền tảng để xây dựng nền kinh tế của 1 nhà nước mới, xong xuôi nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốcCâu 10: Để tương thích với địa điểm siêu cường kinh tế, ngày nay Nhật Bản đang nổ lực vươn lên biến thành siêu cường về:A. khoa học vũ trụB. chính trịC. quân sựD. khoa học – kĩ thuậtCâu 11: Đặc điểm nhấn của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam công đoạn 1919-1930 là:A. Sự tăng trưởng mạnh bạo về kinh tế, chính trị, xã hội dẫn tới sự tăng trưởng mạnh bạo của phong trào chiến đấu theo thiên hướng cách mệnh vô sản ở Việt NamB. Cuộc chiến đấu giành quyền chỉ huy giữa thiên hướng cách mệnh vô sản và thiên hướng cách mệnh dân chủ tư sản nhằm tiến hành tiêu chí số 1 là giải phóng dân tộcC. Sự tăng trưởng mạnh bạo của phong trào tư sản, tiêu tư sản và phong trào người lao động Việt NamD. Cuộc chiến đấu giành quyền thống trị ở Việt Nam giữa thục dân Pháp và vương triều Nguyễn diễn ra mạnh bạo, quyết liệtCâu 12: Tại chiến trường Điện Biên Phủ 5 1945 ta đã loại khỏi vòng chiến đấuA. 16000 địch, trong đấy có 1 thiếu tướng, hạ 62 tàu bay, thu toàn thể vũ khí, dụng cụ chiến tranhB. 16200 địch, trong đấy có 1 thiếu tướng, hạ 62 tàu bay, thu toàn thể vũ khí, dụng cụ chiến tranhC. 16200 địch, trong đấy có 2 thiếu tướng, hạ 62 tàu bay, thu toàn thể vũ khí, dụng cụ chiến tranhD. 16020 địch, trong đấy có 2 thiếu tướng, hạ 62 tàu bay, thu toàn thể vũ khí, dụng cụ chiến tranhCâu 13: Sau chiến tranh toàn cầu thứ 2 Mỹ khai triển chiến lược thế giới nhằm mục tiêu gìA. Làm bá chủ thế giớiB. Chi phối các nước tư bản đồng minhC. Xóa bỏ CNXH trên thế giớiD. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộcCâu 14: Sự kiện nào ghi lại sự khởi sắc của tổ chức ASEANA. Hội nghị Băng Cốc ngày 8-8-1967B. Hội nghị Băng Cốc Thái Lan 5 1999C. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tháng 2 5 1976D. Hội nghị cấp cao Bali tháng 2 5 1976Câu 15: Nguyên nhân nào là căn bản nhất thiết định sự bùng nổ phong trào cách mệnh 1930-1931A. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933B. Thực dân Pháp thực hiện khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên BáiC. Đảng cộng sản Việt Nam có mặt trên thị trường, kịp thời chỉ huy phong trào chiến đấu của nhân dân phổ thông khắp cả nướcD. Địa chủ phong kiến câu kết câu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột nhân dânCâu 16: Đâu chẳng phải là ý nghĩa chiến thắng của cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sữ Điện Biên Phủ 1954A. Đập tan hoàn toàn kế hoạc Nava của Pháp – MỹB. Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lăng của PhápC. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông DươngD. Làm thất bại hoàn toàn kế hoạch RơveCâu 17: Sau cách mệnh tháng 8, để khắc phục cơ bản nạn đói có thuộc tính dài lâu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọiA. Thành lập “Hũ gạo cứu đói”, tổ chức “ngày đồng tâm”B. “Tấc đất tấc vàng”, “ko 1 tấc đất bỏ trống”C. “Tăng gia tư xuất! Tăng gia tư xuất ngay! Tăng gia tư xuất nữa!”D. Huỷ bỏ các thứ thuế vô lý của cơ chế cũ, giảm tô 25phần trămCâu 18: Nhiệm vụ trước mắt của cách mệnh được Đảng ta xác định trong thời gian 1936-1939 là gì?A. Đánh đuổi đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lậpB. Trưng thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân càyC. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thực dân địa, dòi tự chủ dân chủ, cơm áo, hòa bìnhD. Chống phát xít và chống phong kiếnCâu 19: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (11/1939) xác định cách nhiệm vụ cách mệnh Đông Dương là gì?A. Nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầuB. Chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranhC. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên bậc nhất và cấp báchD. Chống phong kiến và chống đế quốcCâu 20: Tại hội nghị lần thứu 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lậpA. Chiến trường Liên ViệtB. Chiến trường Đồng minhC. Chiến trường Việt MinhD. Chiến trường hợp nhất phẩn đế Đông DươngCâu 21: Tại sao Hội nghị trung ương 8 có tầm quan trọng đặc trưng đối với cách mệnh tháng 8 1945?A. Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộcB. Hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ huy chiến lược của Hội nghị trung ương lần thứ 6C. Gicửa ải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dânD. Củng cố được khối kết đoàn toàn dânCâu 22: Chiến thắng nào sau đây đã đưa quân đội ta giành được thế chủ động trên trận mạc chính (Bắc Bộ), mở ra bước tăng trưởng mới cho cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp?A. Chiến dịch Việt Bắc thu động 1947B. Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950C. Cuộc tranh đấu ở các đô thị ở phía bắc vĩ tuyến 16D. Chiến dịch Tay Bắc Thu Đông 1952Câu 23: Tình hình các nước Đông Bắc Á trước chiến tranh toàn cầu thứ 2 (1939-1945), là như thế nào?A. Tất cả đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịchB. Đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch (trừ Nhật Bản)C. Tất cả các nước vẫn giữ được độc lập tương đốiD. Là tất cả các nước Phong kiến lỗi thời đứng ngay trước nguy cơ bị xâm lượcCâu 24: Cuộc tổng tiến công và nổ dậy Xuân 1975 đã diễn ra qua chiến dịch bự làA. Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Xuân LộcB. Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Buôn Ma ThuộtC. Tây Nguyên, Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Sài GònD. Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Sài GònCâu 25: Bước vào Đông – xuân 1953-1954, Pháp- Mỹ thủ đoạn giành 1 chiến thắng quân sự quyết định nhằm(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})A. “hoàn thành mau chóng chiến tranh ở Việt Nam”B. “hoàn thành chiến tranh trong danh dự”C. “mau chóng kiểm soát tình hình trận mạc”D. “giành thế chủ động trên trận mạc Đông Dương”Câu 26: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), dân chúng Việt Nam đã cơ bản xong xuôi nhiệm vụ “đánh cho Mỹ cút” bằng chiến thắng nào?A. Hiệp định Giơnevơ ngày 21-7-1954B. Hiệp định Giơnevơ ngày 21-1-1954C. Hiệp định Pari ngày 21-7-1975D. Hiệp định Pari ngày 21-1-1973Câu 27: Sự kiện lịch sử nào buộc phải Mỹ phải tuyên bố “phi Mỹ hóa” chiến tranh xâm lăng ở Việt Nam?A. Chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho) 5 1963B. Cuộc tiến quân vào thôn Vạn Tường 5 1965C. Chiến dịch tấn công vào ấp Bình Gĩa 5 1964D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 5 1968Câu 28: Đường lối đổi mới về chính trị ở nước ta được Đảng đề ra trong Đại hội VI (2-1986) là nội dung nào sau đây?A. Xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân, vì dânB. Xây dựng nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dânC. Thực hiện chế độ đại kết đoàn dân tộc, chế độ đối ngoại hòa bình, hữu hảo, hợp tácD. Tất cả các ý trênCâu 29: Toàn bộ nội dung của Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận sau đấy của 3 cường quốc đã trở thànhA. Khuôn khổ của thứ tự toàn cầu mới, thường đươc gọi là thứ tự 2 cực IantaB. Bản tuyên bố thành lập tổ chức quốc tế là Liên Hợp QuốcC. Cơ sở pháp lí để các nước phân chia lợi quyền sau chiến tranhD. Trật tự toàn cầu mới do Liên Xô và Mỹ đứng đầuCâu 30: Nguyên nhân quyết định chiến thắng 9 5 kháng chiến chống Pháp và 21 5 kháng chiến chống Mỹ cứu nước là gì?A. Do sự chỉ huy minh mẫn của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí MinhB. Do truyền thống yêu nước, ý thức kết đoàn của dân chúng taC. Do ý thức kết đoàn của dân chúng 3 nước Đông DươngD. Do sự nhất trí, ủng hộ, giúp tháo dỡ của các nước XHCN anh emCâu 31: Bước vào đông – xuân 1953 – 1954, thủ đoạn của Pháp – Mỹ làA. Giành lại quyền chủ động chiến lược trên trận mạc Bắc BộB. Giành chiến thắng quân sự quyết định nhằm “hoàn thành chiến tranh danh dự”C. Giành chiến thắng quân sự để tiếp diễn chiến tranh xâm lăng Việt NamD. Giành chiến thắng để tranh thủ sự ủng hộ của toàn cầu trong chiến tranh xâm lăng Việt NamCâu 32: Thắng lợi nào đã dập tắt hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân PhápA. Chiến thắng lịch sử Điện Biên PhủB. Cuộc tiến công Chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954C. Cuộc tiến công Chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và Chiến dịch lịch sử Điện Biên PhủD. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương đưuọc ký kếtCâu 33: Mưu mô hiểm độc của Mỹ trong việc “Dùng người Việt đánh người Việt”, “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương” nhằmA. Tận dụng xương máu của người Việt NamB. Tăng mạnh bản lĩnh tranh đấu của quân đội Sài GònC. Rút dần quân Mỹ và quân đồng minhD. giảm xương máu người Mỹ trên chiến trườngCâu 34: Nhiệm vụ cách mệnh trong giai đoạn 1936 – 1939 là chiến đấu đòiA. Tự do, dân chủ, cươm áo, hòa bìnhB. Độc lập dân tộc và người cày có ruộngC. giải phóng giai cấp người lao động, nông dânD. Độc lập tự do, dân sinh, dân chủCâu 35: Nguyễn Ái Quốc bước đầu liên kết Chủ nghĩa yêu nước với Chủ nghĩa Mác Lê-nin, Người đã thành lập tổ chức nào ở nước ngoàiA. Hội Việt Nam cách mệnh thanh niênB. Cường học thư xãC. Tổ chức Tâm Tâm xãD. Nam đồng thư xãCâu 36: Trong Cương lĩnh chính trị trước hết của Đảng, nhwungx giai cấp hay bộ phận nào trong xã hội Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc xác định là lực lượng cách mệnh?A. Người lao động, dân cày, tiểu tư sảnB. Người lao động, dân cày, tư sản dân tộc, tiểu tư sảnC. Người lao động, dân cày, tiểu tư sản, kiến thức; đối với tư sản dân tộc, địa chủ vừa và bé có thể lợi dụng hoặc trung lậpD. Người lao động, dân cày, tư sản dân tộcCâu 37: Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ 5 1950 tới nữa đầu những 5 70 của thế kỷ XX), Liên Xô tiên phong trong lĩnh vực nào?A. Công nghiệp nhẹ, nhất là hàng tiêu dùngB. Công nghiệp quốc phòng, nhất là tàu ngầmC. Công nghiệp vũ trụ và công nghiệp điện hạt nhânD. Công nghiệp nặng và chế tác máy mócCâu 38: Ý nào sau đây chẳng phải là đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ 5 1987?A. Tiến hành cách tân, mở cửaB. Lấy tăng trưởng kinh tế làm trung tâm, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị phần xã hội chủ nghĩaC. Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang rực rỡ Trung QuốcD. Lấy tăng trưởng kinh tế làm trung tâm, chuyển nền kinh tế thị phần sang nền kinh tế kế hoạch hóa tập trungCâu 39: Điểm mới của Hội nghị lần 8 (5-1941) so với Hội nghị lần 6 (11-1939) Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương làA. Thành lập Chiến trường hợp nhất dân tộc phổ thông chế đế quốcB. khắc phục vấn đề dân tộc trong phạm vi từng nước ở Đông DươngC. Tạm gác khẩu hiệu cách mệnh ruộng đất, tiến hành giảm tô, thuếD. Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiếnCâu 40: Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi toàn quốc khiA. Đảng ta thu được những thông tin về phát xít Nhật sắp đầu hàngB. Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim bị khủng hoảng sâu sắcC. Nội các Nhật Bản phê duyệt quyết định đầu hàngD. Phát xít Đức chính thức đầu hàng Đồng minh vô điều kiện…………Wiki Secret file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Ngày thi THPT Quốc Gia đang đến gần. Hãy cần cù tăng lên tri thức, thử làm quen với: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử được Wiki Secret tổng hợp đăng tải ngay sau đây. Tài liệu bao gồm 27 đề thi môn Lịch sử của các trường trên cả nước có đáp án kèm theo. Hy vọng đây là tài liệu có ích giúp các bạn học trò lớp 12 đoàn luyện kĩ năng làm bài và củng cố tri thức để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp đến. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo.Đề số 01 Câu 1: Thuộc tính của Cách mệnh tháng 8 1945 ở Việt Nam là cách mạngA. dân tộc dân chủB. xã hội chủ nghĩaC. dân chủ tư sảnD. dan tộc dân chủ sở hữu dânCâu 2: Phong trào chiến đấu nào của dân chúng ta được bình chọn là cuộc tập luyện lần thứ 2 cho Tổng khởi nghĩa tháng 8 5 1945?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})A. Phong trào cách mệnh 1930 – 1931B. Phong trào dân chủ 1936 – 1939C. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945D. Cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 tới tháng 8 5 1945Câu 3: Sau chiến tranh toàn cầu thứ nhất, giai cấp nào là lực lượng đa phần nhất của cách mệnh Việt NamA. tư sản dân tộcB. Công nhânC. Nông dânD. Tiểu tư sản.Câu 4: Đề nghị số 1 của giai cấp dân cày Việt Nam thời thực dân địa làA. ruộng đấtB. hòa bình, tự doC. giảm tô, thuếD. độc lập dân tộcCâu 5: Tranh chấp bao trùm trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX là gìA. Tranh chấp giữa dân chúng lao động với đế quốc, phong kiếnB. Tranh chấp giữa dân cày với địa chủ phong kiếnC. Tranh chấp giữa người lao động và dân cày với đế quốc và phong kiến tay saiD. Tranh chấp giữa toàn bộ dân chúng Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai.Câu 6: Nội dung nào chẳng phải là ý nghĩa của sự có mặt trên thị trường Đảng Cộng sản Việt Nam?A. là thành phầm của sự liên kết giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào người lao động và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})B. là bước đột phá lớn lao trong lịch sử cách mệnh Việt NamC. là sự sẵn sàng thế tất trước hết có thuộc tính quyết định cho bước tăng trưởng nhảy vọt mới trong lịch sử dân tộc Việt NamD. là 1 xu hướng khách quan của cuộc chuyển di giải phóng dân tộc theo tuyến đường cách mệnh vô sản.Câu 7: Chọn 1 câu giải đáp đúng để điền vào chỗ trống hoàn thiện đoạn tư liệu nói về ý nghĩa của Cách mệnh tháng 8 5 1945?“Cách mệnh tháng 8 mở ra bước đột phá bự trong lịch sử dân tộc ta. Nó đã phá tan 2 tầng xiềng xích bầy tớ của….hơn 80 5 và giai cấp thống trị của………gần 5 5, lật nhào ngai rồng phong kiến ngự trị ngót chục thế kỉ ở nước ta, lập nên nước……..”A. Thực dân Pháp – phát xít Nhật – Việt Nam Dân chủ Cộng hòaB. Phát xít Nhật – thực dân Pháp – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.C. Đế quốc Mĩ – phát xít Nhật – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.D. Thực dân Pháp – đế quốc Mĩ – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.Câu 8: Những lực lượng xã hội mới được tạo nên trong cuộc khai thác thực dân địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam làA. người lao động, tư sản, tiểu tư sảnB. người lao động, dân cày, tiểu tư sảnC. người lao động, sĩ phu tư sản hóa, tiểu tư sảnD. người lao động, sĩ phu tư sản hóa, tiểu tư sản thành phố(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Câu 9: Đảng Cộng sản Việt Nam có mặt trên thị trường là bước đột phá lớn lao của cách mệnh Việt Nam làA. đã mở ra kỉ nguyên độc lập, hợp nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội cho dân tộcB. đã xong xuôi thời gian khủng hoảng về giai cấp chỉ huy và đường lối cứu nước,C. đã mở ra kỉ nguyên mới – kỉ nguyên độc lập tự do cho dân tộcD. đã hợp nhất được các tổ chức cộng sản thành 1 chính đảng duy nhấtCâu 10: Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự tăng trưởng kinh tế của các nước tư bản sau chiến tranh toàn cầu thứ 2 để tăng cường sự nghiệp công nghiệp hóa, đương đại hóa quốc gia?A. phần mềm các thành tích khoa học – kĩ thuậtB. Khai thác và sử dụng có lí nguồn khoáng sản thiên nhiênC. Tăng mạnh xuất khẩu công nghệ ứng dụng.D. Tăng lên trình độ vốn và lao đôngCâu 11: Để tăng cường công việc sẵn sàng khởi nghĩa, ngày 7-5-1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thịA. Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta.B. Thành lập tổ chức ủy ban Dân tộc Gicửa ải phóng Việt NamC. “Soạn sửa khởi nghĩa”.D. “Mua vũ khí đuổi thù chung”Câu 12: Nhân tố làm chỉnh sửa thâm thúy “bản đề chính trị thế giói” sau Chiến tranh toàn cầu thứ 2 làA. thứ tự 2 cực Ianta được hình thànhB. chiến thắng của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giớiC. Chiến tranh lạnh bao trùm toàn toàn cầu.D. chủ nghĩa xã hội biến thành hệ thống thế giớiCâu 13: Trật tự toàn cầu được thiết lập sau chiến tranh toàn cầu thứ 2 có đặc trung nổi trội làA. dựa trên sự cộng tác của Liên Xô và MĩB. sự đồng tình của các nước tham gia hội nghị IantaC. toàn cầu phân phân thành 2 phe đối lập do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})D. do phe đồng minh đã giành thắng lợiCâu 14: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ về mặt quân sự?A. Tham gia khối quân sự NATOB. Thành lập Liên minh châu Âu (EU).C. Thành gia khối quân sự ANZUSD. Tham gia tổ chức Hiệp ước VacsavaCâu 15: Sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có mối quan hệ như thế nào?A. Chuyển biến về xã hội kéo theo sự chuyển đổi về kinh tếB. Chuyển biến về kinh tế dẫn tới những ảnh hưởng xấu về mặt xã hộiC. Chuyển biến về kinh tế kéo theo sự chuyển đổi về mặt xã hộiD. Chuyển biến về kinh tế kéo theo những chuyển biến xã hội tích cựcCâu 16: Đảng lập hiến ra đòi 5 1923 là tổ chức chính trị doA. 1 số thành viên điển hình của Tân Việt thành lậpB. 1 số tư sản và địa chủ bự ở Nam Kì thành lậpC. 1 số tiểu tư sản trí thức thành lậpD. 1 số người lao động tỉnh ngộ lý luận cách mệnh thành lậpCâu 17: Nội dung nào ko nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939?A. Xác định phát xít Nhật là đối thủ chủ yếuB. Tạm gác nhiệm vụ cách mệnh ruộng đấtC. Dùng bạo lực cách mệnh để giành chính quyềnD. Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầuCâu 18: Chỉ tiêu của khởi nghĩa Yên Thế làA. chống đế quốc Pháp và tay sai giành độc lập cho dân tộcB. chống thực dân Pháp, chống phong kiến đầu hàng, khôi phục nhà nước phong kiến độc lậpC. chống đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc, thiết lập thiết chế chính trị mới ở Việt NamD. chống chế độ cướp bóc, bình định của thực dân Pháp, giữ đất, giữ làngCâu 19: Bài học kinh nghiệm trong Cách mệnh tháng 8 5 1945 nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam có thể vận dụng trong chiến đấu bảo vệ chủ quyền cương vực ngày nay làA. tập hơp, tổ chức các lực lượng yêu nước trong chiến trường dân tộc thống nhấtB. Đảng áp dụng thông minh chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễnC. sử dụng bạo lực cách mệnh của nhân dân, kết hiệp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trangD. tranh thủ sự ủng hộ của quốc tếCâu 20: Văn kiện nào được phê duyệt tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1/1930)?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})A. Nghị quyết chính trị, Điều lệ ĐảngB. Luận cương chính trị 5 1930C. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắtD. Báo cáo chính trịCâu 21: Con đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc chọn lọc khác với các bậc tiền bối. Đấy là con đườngA. từ chủ nghĩa yêu nước tới chủ nghĩa cộng sảnB. dựa vào Nhật Bản để đánh đuổi thực dân PhápC. dựa vào Pháp để lật đổ cơ chế phong kiếnD. cách mệnh vô sảnCâu 22: Chọn từ, cụm từ đúng nhất điền vào chỗ trống trong câu sau: “1 dân tộc….là 1 tộc….”(Hồ Chí Minh)A. ko học tập…..chẳng thể làm chủ quốc gia mìnhB. dốt……yếuC. ít học……….dốtD. ko học tập… …dốtCâu 23: Vai trò nào dưới đây gắn với danh tiếng của Nen-xơn Man-đê-la?A. Lãnh tụ của phong trào chiến đấu chống cơ chế phân biệt chủng tộc ở Nam PhiB. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-laC. Chiến sĩ lừng danh chống giai cấp thống trị của bọn thực dân.D. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-riCâu 24: Ý nào ko phản ảnh ý nghĩa quốc tế của Cách mệnh tháng Mười Nga?A. Nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trong đế quốc Nga được giải phóngB. Làm chỉnh sửa tổng quan lực lượng giữa các nước đế quốc,C. Khích lệ mạnh bạo phong trào cách mệnh thế giớiD. Làm chỉnh sửa cơ bản cục diện thế giớiCâu 25: Điền cụm từ phù hợp vào chỗ chấm về quan hệ quốc tế sau cuộc khủng hoảng kinh tế 5 1929 -1933Sự tạo nên…….và đã báo hiệu nguy cơ của 1………A. Chủ nghĩa phát xít, những cuộc xung đột trên toàn cầu, trận chiến tranh toàn cầu mới B. Chủ nghĩa phát xít, cuộc chạy đua vũ trang ráo riết, trận chiến tranh toàn cầu mớiC. Hai khối đế quốc đối lập, những hành động của các nước phát xít, trận chiến tranh toàn cầu mới.D. Hai khối đế quốc đối lập, cuộc chạy đua vũ trang ráo riết, trận chiến tranh toàn cầu mớiCâu 26: Nguyên nhân co bản dẫn tới trận chiến tranh thế giói thứ nhất làA. Do sự tạo nên 2 khối quân sự đối đầu nhau ỏ châu Âu vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XXB. Do tranh chấp gay gắt giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địaC. Do thái độ và hành động máu chiến của đế quốc ĐứcD. Do tranh chấp gay gắt giữa các nước đế quốcCâu 27: Chính sách văn minh nhất về chính trị nhưng mà chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh tiến hành làA. thả những tù chính trị bị bắt trong phong trào 1930 – 1931B. nhân dân dân chúng được tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luậnC. nhân dân dân chúng được tự do tham dự các đoàn thể cách mệnh, tự do hội họpD. nhân dân dân chúng được tự do ngôn luận, tự do học tậpCâu 28: Bài học chủ đạo nào có thể rút ra cho công cuộc bảo vệ hòa bình toàn cầu từ cuộc Chiến tranh toàn cầu thứ 2?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})A. Không sử dụng các loại vũ khí hủy diệt trong xung đột quân sựB. Toàn thể loài người chung tay kết đoàn ngăn phòng ngừa nguy cơ chiến tranh,C. Các nước bự phải có sự kết hợp, phối hợp hành độngD. Toàn thể loài người chung tay kết đoàn trong các trận chiến tranh chống xâm lượcCâu 29: Sắp đặt các sự kiện sau theo trình tự thời gian1. Thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.2. Chiến trường Việt Minh có mặt trên thị trường.3. Khu giải phóng Việt Bắc chính thức thành lập.A. 3,2,1B. 3,1,2C. 2,1,3D. 1,2,3Câu 30: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936 chủ trưong thành lậpA. Chiến trường Dân chủ Đông DươngB. Chiến trường Việt Nam độc lập đồng minhC. Chiến trường Thống nhất dân chúng phản đế Đông DươngD. Chiến trường Liên ViệtCâu 31: Ý nào dưới đây phản ảnh ko đúng về phong trào cần Vưong 1885 – 1888?A. Phong trào diễn ra trên khuôn khổ bao la với hàng trăm cuộc khởi nghĩa bự nhỏB. Bộ chỉ đạo phong trào đóng tại vùng rừng núi phía Tây của 2 tỉnh Quảng Bình và Hà TĩnhC. Phong trào đặt dưới sự chỉ đạo của vua Hàm Nghi và Tôn Thất ThuyếtD. Tạo nên những trung tâm bự hoạt động chủ đạo ở vùng trung du, miền núiCâu 32: Điểm mới cơ bản giữa hội nghị 5/1941 so với Hội nghị tháng 11/1939 của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dưong làA. đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiếnB. tạm gác khẩu hiệu cách mệnh ruộng đất, tiến hành giảm tô, giảm tứcC. thành lập chiến trường hợp nhất dân tộc phổ thông chống đế quốcD. khắc phục vấn đề dân tộc trong phạm vi từng nước ở Đông DươngCâu 33: Dưới đây có những phát biểu nào đúng về cuộc chuyển di giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX?1. Gắn cứu nước với duy tân quốc gia và chỉnh sửa cơ chế xã hội.2. Chỉ đạo là các văn thân, sĩ phu yêu nước.3. Là 1 phong trào duy tân quốc gia rần rộ, sôi nổi từ bắc chí nam.4. Xuất hiện hiện tượng 1 thiên hướng cứu nước phân hóa thành những xu thế không giống nhau.A. 1,2,3B. 1,2,4C. 1,3,4D. 2,3,4.Câu 34: Điều khoản nào trong Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 bổ ích thực tiễn cho ta?A. Pháp xác nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là 1 non sông tự doB. Pháp xác nhận ta có chính phủ, nghị viện, quân đội và vốn đầu tư riêng nằm trong khối Liên hiệp PhápC. Chính phủ Việt Nam thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc thay quân TưởngD. Hai bên dừng bắn ngay ở Nam BộCâu 35: Thách thức bự nhất đối với hòa bình, an ninh toàn cầu nửa đầu thế kỉ XXI làA. chủ nghĩa khủng bốB. xung đột sắc tộcC. chủ nghĩa A-pac-thaiD. chủ nghĩa li khaiCâu 36: Sắp đặt các sự kiện sau theo trình tự thòi gian:1. Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi Nhật Bản.2. Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang Phục hội.3. Phan Châu Trinh mở cuộc chuyển di duy tân ở Trung Kì.4. Phan Châu Trinh bị chính quyền thực dân đưa sang Pháp.A. 3,1,4,2B. 3,1,2,4C. 2,1,3,4D. 3,2,1,4Câu 37: Sự kiện nào ghi lại Nguyễn Ái Quốc tìm thấy tuyến đường cứu nước đúng đắnA. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách tới hội nghị Vécxai (18-6-1919).B. Nguyễn Ái Quốc tham dự sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920).C. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ trao đổi cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thực dân địa (7-1920).D. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mệnh thanh niên (6-1925).Câu 38: Chủ nghĩa xã hội đã biến thành hệ thống toàn cầu với chiến thắng củaA. các cuộc cách mệnh dân chủ sở hữu dân ở Đông Âu sau Chiến tranh toàn cầu thứ haiB. cách mệnh Việt Nam với sự có mặt trên thị trường của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945).(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})C. cách mệnh Trung Quốc với sự có mặt trên thị trường của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) D. cách mệnh Cuba với sự thành lập nước Cộng hòa Cuba (1959)Câu 39: Cơ sở cho sự có mặt trên thị trường của hàng ngũ người lao động Việt Nam làA. nền công nghiệp thực dân địa mới tạo nên dưới ảnh hưởng của chế độ khai thác thuộc địaB. chế độ cướp đất, lập đồn điền của thực dân PhápC. trạng thái khốn khổ, bần hàn của dân cày Việt NamD. sự hiện ra của phân khúc tư sản Việt NamCâu 40: Sự dị biệt bự nhất giữa Chiến tranh lạnh với các cuộc Chiến tranh toàn cầu đã qua làA. diễn ra trên khuôn khổ toàn cầuB. ko có xung đột quân sự trực tiếp giữa Mĩ và Liên XôC. toàn cầu luôn trong trạng thái căng thẳng.D. diễn ra dằng dai, ko phân thắng bạiĐề số 02Câu 1: Thành công bự nhất của Mỹ trong chế độ đối ngoại thời gian chiến tranh lạnh là gì?A. Thực hiện được 1 số mưu đồ góp phần đưa tới sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông ÂuB. Thực hiện nhiều chiến lược qua các đời Tổng thốngC. Lập được nhiều khối quân sự trên toàn thế giớiD. Thiết lập cơ chế thực dân mới ở nhiều nước, nhiều khu vực trên thế giớiCâu 2: Cuộc thương thảo chính thức giữa 2 chính phủ Việt Nam và Pháp được diễn ra tại Phoongtenơblô (Pháp) từ ngày 6-6-1946 ko nhận được kết quả vì:A. Pháp lập chính phủ Nam kì tự trị, thủ đoạn tách Nam Bộ khỏi Việt NamB. Pháp có những khiêu khích, sẵn sàng chiến tranhC. Pháp tăng cường xâm lăng vũ trang ở Nam Bộ Việt NamD. Pháp ko xác nhận mềm độc lập và hợp nhất của Việt NamCâu 3: Lí do nào dưới đây khẳng định Đảng Cộng Sản Việt Nam có mặt trên thị trường là sự sẵn sàng thế tất có tính quyết định cho những bước tăng trưởng nhảy vọt mới trong lịch sử tăng trưởng của dân tộc Việt NamA. Có đường lối cách mệnh đúng mực, thông minh, tuy tổ chức chưa chặt chẻ mà hàng ngũ đảng viên trung kiên tận tụy cho sự nghiệp của ĐảngB. Ngay lúc mới có mặt trên thị trường, Đảng đã được xác nhận là 1 bộ phận độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sảnC. Ngay lúc mới có mặt trên thị trường, Đảng đã thu được nhiều sự hỗ trợ, ủng hộ trực tiếp từ Đảng Cộng sản Liên XôD. Cách mệnh Việt Nam đã có đường lối đúng mực, thông minh, tổ chức chặt chẻ chỉ huy, hàng ngũ đảng viên trung kiên tận tụy cho sự nghiệp của ĐảngCâu 4: Vì sao lại khẳng định từ sau thắng lợi Việt Bắc thu – đông 1947 tới chến thắng Biên giới thu – đông 5 1950 là 1 bước tăng trưởng của cuộc kháng chiến chống PhápA. Do ta giành được quyền chủ động trên chiến trườngB. Đánh bại thủ đoạn đánh nhanh thắng nhanh của thực dân PhápC. Cuộc kháng chiến chống Pháp hoàn thành thắng lợiD. Pháp phải chuyển sang đánh dài lâu với taCâu 5: Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm quý báu nào tự sụp đổ mẫu hình CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu?A. Không cần phải có phải thực hiện cải tổ trước những bất định của tình hình thế giớiB. biến thành đồng minh của Mĩ và tăng mạnh giao lưu cộng tác với các nước về mọi mặtC. Cần tăng mạnh giao lưu, cộng tác quốc tế về mọi mặt, nhất là về văn hóaD. Kiên định tuyến đường Chủ nghĩa xã hội và sự chỉ huy của Đảng Cộng sảnCâu 6: Điểm giống nhau căn bản về tình thế của Pháp lúc thực hiện ké hoạch Rơve, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi và kế hoạch Nava trong trận chiến tranh xâm lăng Việt Nam là gì?A. Pháp tiếp diễn giữ vững thế chiến lược tấn côngB. Pháp đã bị thất bại trong các kế hoạch quân sự trước đóC. Pháp được Mĩ hỗ trợ, lực lượng rất mạnhD. Pháp lâm vào thế tiêu cực, phòng ngự trên toàn trận mạc Đông DươngCâu 7: Thắng lợi bự nhất ta đã đạt được qua hiệp nghị Giơnevơ làA. Các nước cấm đưa quân đội, viên chức quân sự, vũ khí nước ngoài vào Việt NamB. Việt Nam tiến đến hợp nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nướcC. Các đối tác tham chiến tiến hành dừng bắn, chuyển giao quân sựD. Được các nước tham gia Hội nghị xác nhận độc lập, chủ quyền, hợp nhất và kiêm toàn lãnh thổCâu 8: Nội dung quyết định để Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử của 1 Đại hội thành lập Đảng làA. Phê phán những ý kiến sai trái của các tổ chức cộng sản riêng rẽB. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành 1 đảng độc nhất vô nhị mang tên Đảng Cộng sản Việt NamC. Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của ĐảngD. Bầu ra Ban chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thưCâu 9: Nhận định nào đúng nhất về vai trò của hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thưc dân Pháp (1946-1954) của dân chúng Việt Nam(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})A. Hậu phương đã phân phối sức người, sức của cho quân ta mở các chiến dịch quyết định, giành chiến thắng, xúc tiến cuộc kháng chiến đi lênB. Hậu phương đã đêm lại lợi quyền cho dân chúng, cổ vũ động viên các chiến sĩ ngoài chiến trườngC. Hậu phương phục vụ nhu cầu phân phối cho kháng chiến càng ngày càng bự về vật chất và ý thức, là yếu tố thường xuyên quyết định chiến thắng của chiến tranhD. Hậu phương lớn mạnh là nền tảng để xây dựng nền kinh tế của 1 nhà nước mới, xong xuôi nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốcCâu 10: Để tương thích với địa điểm siêu cường kinh tế, ngày nay Nhật Bản đang nổ lực vươn lên biến thành siêu cường về:A. khoa học vũ trụB. chính trịC. quân sựD. khoa học – kĩ thuậtCâu 11: Đặc điểm nhấn của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam công đoạn 1919-1930 là:A. Sự tăng trưởng mạnh bạo về kinh tế, chính trị, xã hội dẫn tới sự tăng trưởng mạnh bạo của phong trào chiến đấu theo thiên hướng cách mệnh vô sản ở Việt NamB. Cuộc chiến đấu giành quyền chỉ huy giữa thiên hướng cách mệnh vô sản và thiên hướng cách mệnh dân chủ tư sản nhằm tiến hành tiêu chí số 1 là giải phóng dân tộcC. Sự tăng trưởng mạnh bạo của phong trào tư sản, tiêu tư sản và phong trào người lao động Việt NamD. Cuộc chiến đấu giành quyền thống trị ở Việt Nam giữa thục dân Pháp và vương triều Nguyễn diễn ra mạnh bạo, quyết liệtCâu 12: Tại chiến trường Điện Biên Phủ 5 1945 ta đã loại khỏi vòng chiến đấuA. 16000 địch, trong đấy có 1 thiếu tướng, hạ 62 tàu bay, thu toàn thể vũ khí, dụng cụ chiến tranhB. 16200 địch, trong đấy có 1 thiếu tướng, hạ 62 tàu bay, thu toàn thể vũ khí, dụng cụ chiến tranhC. 16200 địch, trong đấy có 2 thiếu tướng, hạ 62 tàu bay, thu toàn thể vũ khí, dụng cụ chiến tranhD. 16020 địch, trong đấy có 2 thiếu tướng, hạ 62 tàu bay, thu toàn thể vũ khí, dụng cụ chiến tranhCâu 13: Sau chiến tranh toàn cầu thứ 2 Mỹ khai triển chiến lược thế giới nhằm mục tiêu gìA. Làm bá chủ thế giớiB. Chi phối các nước tư bản đồng minhC. Xóa bỏ CNXH trên thế giớiD. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộcCâu 14: Sự kiện nào ghi lại sự khởi sắc của tổ chức ASEANA. Hội nghị Băng Cốc ngày 8-8-1967B. Hội nghị Băng Cốc Thái Lan 5 1999C. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tháng 2 5 1976D. Hội nghị cấp cao Bali tháng 2 5 1976Câu 15: Nguyên nhân nào là căn bản nhất thiết định sự bùng nổ phong trào cách mệnh 1930-1931A. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933B. Thực dân Pháp thực hiện khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên BáiC. Đảng cộng sản Việt Nam có mặt trên thị trường, kịp thời chỉ huy phong trào chiến đấu của nhân dân phổ thông khắp cả nướcD. Địa chủ phong kiến câu kết câu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột nhân dânCâu 16: Đâu chẳng phải là ý nghĩa chiến thắng của cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sữ Điện Biên Phủ 1954A. Đập tan hoàn toàn kế hoạc Nava của Pháp – MỹB. Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lăng của PhápC. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông DươngD. Làm thất bại hoàn toàn kế hoạch RơveCâu 17: Sau cách mệnh tháng 8, để khắc phục cơ bản nạn đói có thuộc tính dài lâu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọiA. Thành lập “Hũ gạo cứu đói”, tổ chức “ngày đồng tâm”B. “Tấc đất tấc vàng”, “ko 1 tấc đất bỏ trống”C. “Tăng gia tư xuất! Tăng gia tư xuất ngay! Tăng gia tư xuất nữa!”D. Huỷ bỏ các thứ thuế vô lý của cơ chế cũ, giảm tô 25phần trămCâu 18: Nhiệm vụ trước mắt của cách mệnh được Đảng ta xác định trong thời gian 1936-1939 là gì?A. Đánh đuổi đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lậpB. Trưng thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân càyC. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thực dân địa, dòi tự chủ dân chủ, cơm áo, hòa bìnhD. Chống phát xít và chống phong kiếnCâu 19: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (11/1939) xác định cách nhiệm vụ cách mệnh Đông Dương là gì?A. Nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầuB. Chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranhC. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên bậc nhất và cấp báchD. Chống phong kiến và chống đế quốcCâu 20: Tại hội nghị lần thứu 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lậpA. Chiến trường Liên ViệtB. Chiến trường Đồng minhC. Chiến trường Việt MinhD. Chiến trường hợp nhất phẩn đế Đông DươngCâu 21: Tại sao Hội nghị trung ương 8 có tầm quan trọng đặc trưng đối với cách mệnh tháng 8 1945?A. Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộcB. Hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ huy chiến lược của Hội nghị trung ương lần thứ 6C. Gicửa ải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dânD. Củng cố được khối kết đoàn toàn dânCâu 22: Chiến thắng nào sau đây đã đưa quân đội ta giành được thế chủ động trên trận mạc chính (Bắc Bộ), mở ra bước tăng trưởng mới cho cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp?A. Chiến dịch Việt Bắc thu động 1947B. Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950C. Cuộc tranh đấu ở các đô thị ở phía bắc vĩ tuyến 16D. Chiến dịch Tay Bắc Thu Đông 1952Câu 23: Tình hình các nước Đông Bắc Á trước chiến tranh toàn cầu thứ 2 (1939-1945), là như thế nào?A. Tất cả đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịchB. Đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch (trừ Nhật Bản)C. Tất cả các nước vẫn giữ được độc lập tương đốiD. Là tất cả các nước Phong kiến lỗi thời đứng ngay trước nguy cơ bị xâm lượcCâu 24: Cuộc tổng tiến công và nổ dậy Xuân 1975 đã diễn ra qua chiến dịch bự làA. Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Xuân LộcB. Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Buôn Ma ThuộtC. Tây Nguyên, Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Sài GònD. Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Sài GònCâu 25: Bước vào Đông – xuân 1953-1954, Pháp- Mỹ thủ đoạn giành 1 chiến thắng quân sự quyết định nhằm(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})A. “hoàn thành mau chóng chiến tranh ở Việt Nam”B. “hoàn thành chiến tranh trong danh dự”C. “mau chóng kiểm soát tình hình trận mạc”D. “giành thế chủ động trên trận mạc Đông Dương”Câu 26: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), dân chúng Việt Nam đã cơ bản xong xuôi nhiệm vụ “đánh cho Mỹ cút” bằng chiến thắng nào?A. Hiệp định Giơnevơ ngày 21-7-1954B. Hiệp định Giơnevơ ngày 21-1-1954C. Hiệp định Pari ngày 21-7-1975D. Hiệp định Pari ngày 21-1-1973Câu 27: Sự kiện lịch sử nào buộc phải Mỹ phải tuyên bố “phi Mỹ hóa” chiến tranh xâm lăng ở Việt Nam?A. Chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho) 5 1963B. Cuộc tiến quân vào thôn Vạn Tường 5 1965C. Chiến dịch tấn công vào ấp Bình Gĩa 5 1964D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 5 1968Câu 28: Đường lối đổi mới về chính trị ở nước ta được Đảng đề ra trong Đại hội VI (2-1986) là nội dung nào sau đây?A. Xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân, vì dânB. Xây dựng nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dânC. Thực hiện chế độ đại kết đoàn dân tộc, chế độ đối ngoại hòa bình, hữu hảo, hợp tácD. Tất cả các ý trênCâu 29: Toàn bộ nội dung của Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận sau đấy của 3 cường quốc đã trở thànhA. Khuôn khổ của thứ tự toàn cầu mới, thường đươc gọi là thứ tự 2 cực IantaB. Bản tuyên bố thành lập tổ chức quốc tế là Liên Hợp QuốcC. Cơ sở pháp lí để các nước phân chia lợi quyền sau chiến tranhD. Trật tự toàn cầu mới do Liên Xô và Mỹ đứng đầuCâu 30: Nguyên nhân quyết định chiến thắng 9 5 kháng chiến chống Pháp và 21 5 kháng chiến chống Mỹ cứu nước là gì?A. Do sự chỉ huy minh mẫn của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí MinhB. Do truyền thống yêu nước, ý thức kết đoàn của dân chúng taC. Do ý thức kết đoàn của dân chúng 3 nước Đông DươngD. Do sự nhất trí, ủng hộ, giúp tháo dỡ của các nước XHCN anh emCâu 31: Bước vào đông – xuân 1953 – 1954, thủ đoạn của Pháp – Mỹ làA. Giành lại quyền chủ động chiến lược trên trận mạc Bắc BộB. Giành chiến thắng quân sự quyết định nhằm “hoàn thành chiến tranh danh dự”C. Giành chiến thắng quân sự để tiếp diễn chiến tranh xâm lăng Việt NamD. Giành chiến thắng để tranh thủ sự ủng hộ của toàn cầu trong chiến tranh xâm lăng Việt NamCâu 32: Thắng lợi nào đã dập tắt hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân PhápA. Chiến thắng lịch sử Điện Biên PhủB. Cuộc tiến công Chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954C. Cuộc tiến công Chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và Chiến dịch lịch sử Điện Biên PhủD. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương đưuọc ký kếtCâu 33: Mưu mô hiểm độc của Mỹ trong việc “Dùng người Việt đánh người Việt”, “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương” nhằmA. Tận dụng xương máu của người Việt NamB. Tăng mạnh bản lĩnh tranh đấu của quân đội Sài GònC. Rút dần quân Mỹ và quân đồng minhD. giảm xương máu người Mỹ trên chiến trườngCâu 34: Nhiệm vụ cách mệnh trong giai đoạn 1936 – 1939 là chiến đấu đòiA. Tự do, dân chủ, cươm áo, hòa bìnhB. Độc lập dân tộc và người cày có ruộngC. giải phóng giai cấp người lao động, nông dânD. Độc lập tự do, dân sinh, dân chủCâu 35: Nguyễn Ái Quốc bước đầu liên kết Chủ nghĩa yêu nước với Chủ nghĩa Mác Lê-nin, Người đã thành lập tổ chức nào ở nước ngoàiA. Hội Việt Nam cách mệnh thanh niênB. Cường học thư xãC. Tổ chức Tâm Tâm xãD. Nam đồng thư xãCâu 36: Trong Cương lĩnh chính trị trước hết của Đảng, nhwungx giai cấp hay bộ phận nào trong xã hội Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc xác định là lực lượng cách mệnh?A. Người lao động, dân cày, tiểu tư sảnB. Người lao động, dân cày, tư sản dân tộc, tiểu tư sảnC. Người lao động, dân cày, tiểu tư sản, kiến thức; đối với tư sản dân tộc, địa chủ vừa và bé có thể lợi dụng hoặc trung lậpD. Người lao động, dân cày, tư sản dân tộcCâu 37: Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ 5 1950 tới nữa đầu những 5 70 của thế kỷ XX), Liên Xô tiên phong trong lĩnh vực nào?A. Công nghiệp nhẹ, nhất là hàng tiêu dùngB. Công nghiệp quốc phòng, nhất là tàu ngầmC. Công nghiệp vũ trụ và công nghiệp điện hạt nhânD. Công nghiệp nặng và chế tác máy mócCâu 38: Ý nào sau đây chẳng phải là đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ 5 1987?A. Tiến hành cách tân, mở cửaB. Lấy tăng trưởng kinh tế làm trung tâm, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị phần xã hội chủ nghĩaC. Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang rực rỡ Trung QuốcD. Lấy tăng trưởng kinh tế làm trung tâm, chuyển nền kinh tế thị phần sang nền kinh tế kế hoạch hóa tập trungCâu 39: Điểm mới của Hội nghị lần 8 (5-1941) so với Hội nghị lần 6 (11-1939) Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương làA. Thành lập Chiến trường hợp nhất dân tộc phổ thông chế đế quốcB. khắc phục vấn đề dân tộc trong phạm vi từng nước ở Đông DươngC. Tạm gác khẩu hiệu cách mệnh ruộng đất, tiến hành giảm tô, thuếD. Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiếnCâu 40: Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi toàn quốc khiA. Đảng ta thu được những thông tin về phát xít Nhật sắp đầu hàngB. Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim bị khủng hoảng sâu sắcC. Nội các Nhật Bản phê duyệt quyết định đầu hàngD. Phát xít Đức chính thức đầu hàng Đồng minh vô điều kiện…………Wiki Secret file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #đề #thi #thử #THPT #Quốc #gia #môn #Lịch #sử #đề #thi #minh #họa #THPT #môn #Lịch #sử #5


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Bộ #đề #thi #thử #THPT #Quốc #gia #môn #Lịch #sử #đề #thi #minh #họa #THPT #môn #Lịch #sử #5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button