Bộ 4 Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 năm 2021 – 2022 Trường THPT Châu Văn Liêm

Thông qua nội dung tài liệu Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Địa lý 11 5 học 2021 – 2022 trường THPT Châu Văn Liêm có đáp án giúp các em học trò lớp 11 có thêm tài liệu ôn tập để đoàn luyện kĩ năng làm bài sẵn sàng cho kì thi. Đề thi giữa kì HK1 được Wiki Secret biên soạn và tổng hợp đầy đủ. Tôi kì vọng tài liệu này hữu ích cho bạn. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

CHÂU VĂN LIÊM MỸ

Đề thi giữa học kì 1 lớp 1

NĂM HỌC 2021-2022

ĐỊA LÝ 11

Thời gian: 45 phút

1. CHỦ ĐỀ SỐ 1

I.MULTIPLE-lựa chọn

Câu hỏi 1. Cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế của các nước tăng trưởng có đặc điểm:

A. Khu vực II rất cao, khu vực I và III thấp.

B. Khu vực I rất thấp, khu vực II và III cao.

C. khu vực I và III cao, khu vực II thấp.

D. khu vực I rất thấp, khu vực III rất cao.

đoạn văn bản 2. Đặc điểm của các nước đang tăng trưởng là gì?

A. GDP bình quân đầu người thấp, HDI cao, nợ nước ngoài nhiều.
B. GDP bình quân đầu người cao, HDI thấp, nợ nước ngoài nhiều.
C. GDP bình quân đầu người thấp, HDI thấp, nợ nước ngoài cao.
D. năng suất lao động xã hội cao, HDI thấp, nợ nước ngoài nhiều

đoạn 3. Những tín hiệu đặc trưng của cuộc cách mệnh khoa học và công nghệ đương đại là

A. Sản xuất công nghiệp chuyên môn hóa.

B. khoa học phần mềm vào sản xuất.

C. sự hiện ra và bùng nổ của công nghệ cao.

D. Quy trình sản xuất tự động.

đoạn 4. Xu hướng thế giới hóa kinh tế ko Hiện tượng nào sau đây là 1 triệu chứng?

  1. Thương mại toàn cầu đang tăng trưởng mau chóng.

B. Đầu cơ nước ngoài tăng chậm.

C. Mở mang thị phần nguồn vốn quốc tế.

D. Các tập đoàn xuyên đất nước có vai trò càng ngày càng mập.

Câu hỏi 5. Các tổ chức kết hợp kinh tế khu vực thường có những điểm đồng nhất về

A. thành phần chủng tộc.

B. chỉ tiêu và thị hiếu tăng trưởng.

C. lịch sử dựng nước và giữ nước.

D. trình độ văn hóa, học thức.

câu 6. Việt Nam đã tham dự tổ chức kết hợp kinh tế khu vực nào sau đây?

A.European Union

B. Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ

C. Thị trường chung Nam Mỹ

D. Diễn đàn Cộng tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

II. tiểu luận

Câu hỏi 1.

5 2004, Châu Phi chiếm 14% dân số mà chỉ đóng góp 1,9% GDP cho Thế giới. Hãy giảng giải tại sao kinh tế Châu Phi lại kém tăng trưởng?

đoạn văn bản 2. Trình bày những bộc lộ chính của thế giới hoá kinh tế, Hậu quả là gì?

TRẢ LỜI

I.MULTIPLE-lựa chọn

trước nhất

2

3

4

5

6

DỄ

XÓA BỎ

XÓA BỎ

DỄ

—-

– (Để xem nội dung còn lại và đáp án các câu hỏi, vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về) –

2. CHỦ ĐỀ SỐ 2

I.MULTIPLE-lựa chọn

Câu hỏi 1. Sự bùng nổ dân số trên toàn cầu hiện tại đang diễn ra

A. ở đa phần tất cả quốc gia.

B. đặc trưng ở các nước tăng trưởng.

C. đặc trưng là ở các nước đang tăng trưởng.

D. đặc trưng là ở Châu Phi.

Câu 2. Dân số già sẽ dẫn tới hậu quả nào sau đây?

A. Thất nghiệp và thiếu việc làm

B. Thiếu nguồn lao động cho quốc gia

C. Gây áp lực đối với khoáng sản môi trường.

D. Khoáng sản hết sạch mau chóng

Câu 3. 1 trong những bộc lộ rõ ràng nhất của chuyển đổi khí hậu là

A. Có nhiều trận địa chấn

B. Nhiệt độ trái đất đang nâng cao

C. Băng ở vùng cực càng ngày càng dày

D. Núi lửa sẽ tạo nên ở nhiều nơi

Câu 4. Nguyên nhân nào gây ra hiệu ứng nhà kính?

MỘT. Tăng CO2 trong bầu khí quyển.

B. Phát thải quá nhiều khí CFC vào khí quyển.

C. Tầng ôzôn mỏng dần và thủng ở Nam Cực.

D. Chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Câu 5. Nguồn khoáng sản quan trọng nhất ở Tây Nam Á là

A. than đá và uranium

B. dầu lửa và dầu lửa thiên nhiên.

C. sắt và dầu lửa.

D. đồng và kim cương

Câu 6. Nước nào sau đây? ko Trung Á?

A.Uzbekistan.

B. Ca-dắc-xtan.

C. Iran.

D. Áp-ga-ni-xtan.

II. tiểu luận

Câu hỏi 1. Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 21, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 40 tới 120 ngàn tỷ đồng ở nước ta?

đoạn văn bản 2. Dựa vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 25. Dựa vào biểu đồ trình bày lượng khách du hý và thu nhập du hý, hãy nhận xét về tình hình tăng trưởng ngành du hý nước ta.

đoạn 3. Nêu đặc điểm và ảnh hưởng của cuộc cách mệnh khoa học và công nghệ đương đại đối với kinh tế – xã hội toàn cầu?

TRẢ LỜI

I.MULTIPLE-lựa chọn

trước nhất

2

3

4

5

6

XÓA BỎ

XÓA BỎ

MỘT

XÓA BỎ

—-

– (Để xem nội dung còn lại và đáp án các câu hỏi, vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về) –

3. CHỦ ĐỀ SỐ 3

I.MULTIPLE-lựa chọn

Câu hỏi 1. Nguồn khoáng sản quan trọng nhất ở Tây Nam Á là

A. than đá và uranium

B. dầu lửa và dầu lửa thiên nhiên.

C. sắt và dầu lửa.

D. đồng và kim cương

câu 2. Nước nào sau đây? ko Trung Á?

A.Uzbekistan.

B. Ca-dắc-xtan.

C. Iran.

D. Áp-ga-ni-xtan.

câu 3. Tây Nam Á nằm ở địa điểm cầu nối giữa 3 châu lục nào sau đây?

MỘT. Châu Âu – Châu Á – Châu Phi.

B. Châu Âu – Châu Á – Châu Úc.

C. Châu Á – Châu Âu – Châu Mỹ.

D. Châu Á – Châu Mỹ – Châu Phi.

đoạn 4. Sông có nghĩa giống như dòng sữa mẹ, liên can tới nền tiến bộ cổ điển

ở châu Phi là 1 con sông

A. Obi B. Amazon C. Nile D. Von-ga

Câu hỏi 5. Những khoáng sản tự nhiên nào ở Châu Phi đang được khai thác với quy mô mập?

A. Động vật và rừng

XÓA BỎ. Khoáng sản và rừng

C. Nước và chất khoáng

D. Biển cả và tài nguyên

câu 6. Châu Mỹ Latinh có nhiều khoáng sản tài nguyên, đặc trưng

A. Quặng kim khí màu, kim khí quý, nguyên liệu xây dựng.

B. quặng sắt, chất đốt, nguyên liệu xây dựng.

C. quặng sắt, kim khí màu, nhiên liệu.

D. quặng màu, kim khí quý, nhiên liệu.

II. tiểu luận

Câu hỏi 1: Chỉ ra sự tương phản về trình độ tăng trưởng kinh tế – xã hội của các nhóm nước

Câu 2: Em hãy thể hiện ngắn gọn đặc điểm của khu vực Tây Nam Á?

Câu hỏi 3: Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 4 và trang 5, hãy liệt kê tất cả quốc gia có đường biên thuỳ trên bộ và trên biển của Việt Nam.

TRẢ LỜI

I.MULTIPLE-lựa chọn

trước nhất

2

3

4

5

6

XÓA BỎ

MỘT

XÓA BỎ

DỄ

—-

– (Để xem nội dung còn lại và đáp án các câu hỏi, vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về) –

4. CHỦ ĐỀ SỐ 4

I.MULTIPLE-lựa chọn

Câu hỏi 1. Các tổ chức kết hợp kinh tế khu vực thường có những điểm đồng nhất về

A. thành phần chủng tộc.

B. chỉ tiêu và thị hiếu tăng trưởng.

C. lịch sử dựng nước và giữ nước.

D. trình độ văn hóa, học thức.

đoạn văn bản 2. Việt Nam đã tham dự tổ chức kết hợp kinh tế khu vực nào sau đây?

A.European Union

B. Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ

C. Thị trường chung Nam Mỹ

D. Diễn đàn Cộng tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

đoạn 3. Sự bùng nổ dân số trên toàn cầu hiện tại đang diễn ra

A. ở đa phần tất cả quốc gia.

B. đặc trưng ở các nước tăng trưởng.

C. đặc trưng là ở các nước đang tăng trưởng.

D. đặc trưng là ở Châu Phi.

Câu 4. Dân số già sẽ dẫn tới hậu quả nào sau đây?

A. Thất nghiệp và thiếu việc làm

B. Thiếu nguồn lao động cho quốc gia

C. Gây áp lực đối với khoáng sản môi trường.

D. Khoáng sản hết sạch mau chóng

Câu 5. 1 trong những bộc lộ rõ ràng nhất của chuyển đổi khí hậu là

A. Có nhiều trận địa chấn

B. Nhiệt độ trái đất đang nâng cao

C. Băng ở vùng cực càng ngày càng dày

D. Núi lửa sẽ tạo nên ở nhiều nơi

câu 6. Nguyên nhân nào gây ra hiệu ứng nhà kính?

MỘT. Tăng CO2 trong bầu khí quyển.

B. Phát thải quá nhiều khí CFC vào khí quyển.

C. Tầng ôzôn mỏng dần và thủng ở Nam Cực.

D. Chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

II. tiểu luận

Câu trước nhất 5 2004, Châu Phi chiếm 14% dân số mà chỉ đóng góp 1,9% GDP cho Thế giới. Hãy giảng giải tại sao kinh tế Châu Phi lại kém tăng trưởng?

Câu 2 Cho bảng dữ liệu sau:

Sản lượng lương thực toàn cầu quá trình 1990 – 2008. Đơn vị (triệu tấn).

5

1990

2003

2008

Toàn bộ

500.0

2021,0

3227,6

Tiểu mạch

592,4

557,3

689,9

Cơm

511.0

585.0

685.0

Ngô

480,7

635,7

822,7

Thức ăn khác

365,9

243.0

1030.0

MỘT. Hãy chọn biểu đồ thích thống nhất để trình bày quy mô và cơ cấu lương thực của toàn cầu quá trình 1990 – 2008 (Chú ý ko vẽ).

B. Tính cơ cấu sản lượng lúa gạo toàn cầu 5 2008.

C. Nhận xét quy mô sản xuất lúa gạo trên toàn cầu từ 5 1990 tới 5 2008.

đoạn 3. Trình bày sự phân chia các nhóm nước:

TRẢ LỜI

I.MULTIPLE-lựa chọn

trước nhất

2

3

4

5

6

XÓA BỎ

DỄ

XÓA BỎ

XÓA BỎ

MỘT

—-

– (Để xem nội dung còn lại và đáp án các câu hỏi, vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về) –

trongn đây là 1 đoạn trích từ nội dung của tài liệu Tuyển tập 4 đề thi giữa kì 1 môn Địa lý 11 5 học 2021 – 2022 trường THPT Châu Văn Liêm. Để có thêm tài liệu tham khảo bổ ích, các em có thể tuyển lựa xem online hoặc vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy.

Hi vọng tài liệu này có thể giúp các em học tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

.


Thông tin thêm về Bộ 4 Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 năm 2021 - 2022 Trường THPT Châu Văn Liêm

Qua nội dung tài liệu Bộ 4 Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 5 2021 – 2022 Trường THPT Châu Văn Liêm có đáp án giúp các em học trò lớp 11 có thêm tài liệu ôn tập đoàn luyện kỹ năng làm đề sẵn sàng cho kì thi giữa HK1 sắp đến được Wiki Secret biên soạn và tổng hợp đầy đủ. Hi vọng tài liệu sẽ hữu ích với các em. Chúc các em có kết quả học tập tốt!

TRƯỜNG THPT

CHÂU VĂN LIÊM

ĐỀ THI GIỮA HK1

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN ĐỊA LÍ 11

Thời gian: 45 phút

 

1. ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước tăng trưởng có đặc điểm là

A. khu vực II rất cao, khu vực I và III thấp.

B. khu vực I rất thấp, khu vực II và III cao.

C. khu vực I và III cao, khu vực II thấp.

D. khu vực I rất thấp, khu vực III rất cao.

Câu 2. Đặc điểm của các nước đang tăng trưởng là

A. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức cao, nợ nước ngoài nhiều.
B. GDP bình quân đầu người cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
C. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
D. năng suất lao động xã hội cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều

Câu 3. Tín hiệu đặc biệt của cách mệnh khoa học công nghệ đương đại là

A. sản xuất công nghiệp được chuyên môn hóa.

B. khoa học được phần mềm vào sản xuất.

C. hiện ra và bùng nổ công nghệ cao.

D. thứ tự sản xuất được tự động hóa.

Câu 4. Xu hướng thế giới hóa kinh tế ko có bộc lộ nào sau đây?

Thương mại toàn cầu tăng trưởng mạnh.

B. Đầu cơ nước ngoài tăng chậm.

C. Thị trường nguồn vốn quốc tế mở mang.

D. Các doanh nghiệp xuyên đất nước có vai trò càng ngày càng mập.

Câu 5. Các tổ chức kết hợp kinh tế khu vực thường có những nét đồng nhất về

A. thành phần chủng tộc.

B. chỉ tiêu và ích lợi tăng trưởng.

C. lịch sử dựng nước, giữ nước.

D. trình độ văn hóa, giáo dục.

Câu 6. Việt Nam đã tham dự vào tổ chức kết hợp kinh tế khu vực nào sau đây?

A. Liên minh châu Âu

B. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ

C. Thị trường chung Nam Mĩ

D. Diễn đàn cộng tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

 

II. Tự luận

Câu 1.

5 2004, Châu Phi chiếm 14% dân số mà chỉ đóng góp cho Thế giới 1,9% GDP. Anh (chị) hãy giảng giải vì sao nền kinh tế của Châu Phi lại kém tăng trưởng tương tự?

Câu 2. Trình bày các bộc lộ chủ đạo của tòan cầu hóa kinh tế, Dẫn tới hậu quả gì?

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

D

C

C

B

B

D

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về dế yêu)-

2. ĐỀ SỐ 2

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Sự bùng nổ dân số hiện tại trên toàn cầu diễn ra

A. ở đa phần tất cả quốc gia.

B. chủ đạo ở các nước tăng trưởng.

C. chủ đạo ở các nước đang tăng trưởng.

D. chủ đạo ở châu Phi.

Câu 2. Dân số già sẽ dẫn đến hậu quả nào sau đây?

A. Thất nghiệp và thiếu việc làm

B. Thiếu hụt nguồn lao động cho quốc gia

C. Gây áp lực đến khoáng sản môi trường.

D. Khoáng sản mau chóng hết sạch

Câu 3. 1 trong những bộc lộ rõ nhất của chuyển đổi khí hậu là

A. hiện ra nhiều địa chấn

B. nhiệt độ Trái Đất tăng

C. băng ở vùng cực càng ngày càng dày

D. núi lửa sẽ tạo nên ở nhiều nơi

Câu 4. Nguyên nhân nào gây nên hiệu ứng nhà kính?

A. Sự ngày càng tăng khí CO2 trong khí quyển.

B. Khí thải CFCs quá nhiều trong khí quyển.

C. Tầng ô dôn mỏng dần và thủng ở Nam cực.

D. Chất thải ra môi trường ko qua xử lí.

Câu 5. Nguồn khoáng sản quan trọng nhất ở khu vực Tây Nam Á là

A. than và uranium.

B. dầu lửa và khí thiên nhiên.

C. sắt và dầu lửa.

D. đồng và kim cương.

Câu 6. Quốc gia nào sau đây ko thuộc khu vực Trung Á?

A. Uzbekistan.

B. Kazakhstan.

C. Iran.

D. Afghanistan.

II. Tự luận

Câu 1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21 kể tên các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 40 – 120 ngàn tỉ đồng của nước ta?

Câu 2. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25. Dựa vào biểu đồ trình bày số khách và doanh thu du hý, hãy nhận xét tình hình tăng trưởng ngành du hý của nước ta.

Câu 3. Nêu đặc biệt và ảnh hưởng của của cuộc cách mệnh khoa học và công nghệ đương đại tới nền kinh tế- xã hội toàn cầu?

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

C

B

B

A

B

C

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về dế yêu)-

3. ĐỀ SỐ 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Nguồn khoáng sản quan trọng nhất ở khu vực Tây Nam Á là

A. than và uranium.

B. dầu lửa và khí thiên nhiên.

C. sắt và dầu lửa.

D. đồng và kim cương.

Câu 2. Quốc gia nào sau đây ko thuộc khu vực Trung Á?

A. Uzbekistan.

B. Kazakhstan.

C. Iran.

D. Afghanistan.

Câu 3. Tây Nam Á nằm ở địa điểm cầu nối giữa 3 châu lục nào sau đây?

A. Âu – Á – Phi.

B. Âu – Á – Úc.

C. Á – Âu – Mĩ.

D. Á – Mĩ – Phi.

          Câu 4. Dòng sông có ý nghĩa như dòng sữa mẹ, gắn liền với nền tiến bộ cổ điển

          ở châu Phi là sông

        A. Ô-bi                         B. A-ma-dôn         C. Nile              D.Von-ga

          Câu 5. Những khoáng sản thiên nhiên nào của châu Phi đang bị khai thác mạnh?

        A. Động vật và rừng

        B. Khoáng sản và rừng

        C. Nước và tài nguyên

        D. Biển và tài nguyên

          Câu 6. Mĩ La tinh có nhiều khoáng sản tài nguyên, chủ đạo là

      A. quặng kim khí màu, kim khí quý, nguyên liệu xây dựng.

      B. quặng kim khí đen, nhiên liệu, nguyên liệu xây dựng.

      C. quặng kim khí đen, kim khí màu, nhiên liệu.

      D. quặng kim khí màu, kim khí quý, nhiên liệu.

 

II. Tự luận

Câu 1: Trình bày sự tương phản về trình độ tăng trưởng kinh tế-xã hội của các nhóm nước

Câu 2: Anh (chị) hãy thể hiện nói chung đặc điểm khu vực Tây Nam Á

Câu 3: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4, 5 kể tên các nước giáp với Việt Nam trên lục địa và trên biển.

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

B

C

A

C

B

D

 

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về dế yêu)-

 

4. ĐỀ SỐ 4

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Các tổ chức kết hợp kinh tế khu vực thường có những nét đồng nhất về

A. thành phần chủng tộc.

B. chỉ tiêu và ích lợi tăng trưởng.

C. lịch sử dựng nước, giữ nước.

D. trình độ văn hóa, giáo dục.

Câu 2. Việt Nam đã tham dự vào tổ chức kết hợp kinh tế khu vực nào sau đây?

A. Liên minh châu Âu

B. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ

C. Thị trường chung Nam Mĩ

D. Diễn đàn cộng tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

Câu 3. Sự bùng nổ dân số hiện tại trên toàn cầu diễn ra

A. ở đa phần tất cả quốc gia.

B. chủ đạo ở các nước tăng trưởng.

C. chủ đạo ở các nước đang tăng trưởng.                                 

D. chủ đạo ở châu Phi.

Câu 4. Dân số già sẽ dẫn đến hậu quả nào sau đây?

A. Thất nghiệp và thiếu việc làm

B. Thiếu hụt nguồn lao động cho quốc gia

C. Gây áp lực đến khoáng sản môi trường.

D. Khoáng sản mau chóng hết sạch

Câu 5. 1 trong những bộc lộ rõ nhất của chuyển đổi khí hậu là

A. hiện ra nhiều địa chấn

B. nhiệt độ Trái Đất tăng

C. băng ở vùng cực càng ngày càng dày

D. núi lửa sẽ tạo nên ở nhiều nơi

Câu 6. Nguyên nhân nào gây nên hiệu ứng nhà kính?

A. Sự ngày càng tăng khí CO2 trong khí quyển.

B. Khí thải CFCs quá nhiều trong khí quyển.

C. Tầng ô dôn mỏng dần và thủng ở Nam cực.

D. Chất thải ra môi trường ko qua xử lí.

II. Tự luận

Câu 1 5 2004, Châu Phi chiếm 14% dân số mà chỉ đóng góp cho Thế giới 1,9% GDP. Anh (chị) hãy giảng giải vì sao nền kinh tế của Châu Phi lại kém tăng trưởng tương tự?

Câu 2 Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng lương thực của toàn cầu thời gian 1990 – 2008. Đv (triệu tấn).

5

1990

2003

2008

Tổng

1950,0

2021,0

3227,6

Lúa mì

592,4

557,3

689,9

Lúa gạo

511,0

585,0

685,0

Ngô

480,7

635,7

822,7

Lương thực khác

365,9

243,0

1030,0

a. Chọn lọc dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu lương thực của thế giới thời kì 1990 – 2008 (Xem xét ko vẽ)

b. Tính cơ cấu sản lượng lúa gạo của Thế giới 5 2008.

c. Nhận xét quy mô sản lượng lúa gạo của Thế giới 5 1990 – 2008.

Câu 3. Trình bày Sự phân chia nhóm nước:

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

B

D

C

B

B

A

 

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về dế yêu)-

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung tài liệu Bộ 4 Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 5 2021 – 2022 Trường THPT Châu Văn Liêm. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo bổ ích khác các em chọn tính năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

Bộ 80 bài tập trắc nghiệm Chương Điện li môn Hóa học 11 5 2020 Trường THPT Nam Phù Cừ

1093

20 Câu trắc nghiệm về Cấu trúc rẽ nhánh và lặp môn Tin 11 5 2019

3098

Bài tập trắc nghiệm ôn tập Tin học 11 5 2020

2349

Bài tập trắc nghiệm Chương 2 môn Tin học 11 5 2019-2020

1931

Bài tập trắc nghiệm Cấu trúc rẽ nhanh Tin học 11

10228

70 Bài tập trắc nghiệm có đáp án ôn tập học kì môn Hóa 11 5 2019-2020

1814

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Qua nội dung tài liệu Bộ 4 Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 5 2021 – 2022 Trường THPT Châu Văn Liêm có đáp án giúp các em học trò lớp 11 có thêm tài liệu ôn tập đoàn luyện kỹ năng làm đề sẵn sàng cho kì thi giữa HK1 sắp đến được Wiki Secret biên soạn và tổng hợp đầy đủ. Hi vọng tài liệu sẽ hữu ích với các em. Chúc các em có kết quả học tập tốt!

TRƯỜNG THPT

CHÂU VĂN LIÊM

ĐỀ THI GIỮA HK1

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN ĐỊA LÍ 11

Thời gian: 45 phút

 

1. ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước tăng trưởng có đặc điểm là

A. khu vực II rất cao, khu vực I và III thấp.

B. khu vực I rất thấp, khu vực II và III cao.

C. khu vực I và III cao, khu vực II thấp.

D. khu vực I rất thấp, khu vực III rất cao.

Câu 2. Đặc điểm của các nước đang tăng trưởng là

A. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức cao, nợ nước ngoài nhiều.
B. GDP bình quân đầu người cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
C. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
D. năng suất lao động xã hội cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều

Câu 3. Tín hiệu đặc biệt của cách mệnh khoa học công nghệ đương đại là

A. sản xuất công nghiệp được chuyên môn hóa.

B. khoa học được phần mềm vào sản xuất.

C. hiện ra và bùng nổ công nghệ cao.

D. thứ tự sản xuất được tự động hóa.

Câu 4. Xu hướng thế giới hóa kinh tế ko có bộc lộ nào sau đây?

Thương mại toàn cầu tăng trưởng mạnh.

B. Đầu cơ nước ngoài tăng chậm.

C. Thị trường nguồn vốn quốc tế mở mang.

D. Các doanh nghiệp xuyên đất nước có vai trò càng ngày càng mập.

Câu 5. Các tổ chức kết hợp kinh tế khu vực thường có những nét đồng nhất về

A. thành phần chủng tộc.

B. chỉ tiêu và ích lợi tăng trưởng.

C. lịch sử dựng nước, giữ nước.

D. trình độ văn hóa, giáo dục.

Câu 6. Việt Nam đã tham dự vào tổ chức kết hợp kinh tế khu vực nào sau đây?

A. Liên minh châu Âu

B. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ

C. Thị trường chung Nam Mĩ

D. Diễn đàn cộng tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

 

II. Tự luận

Câu 1.

5 2004, Châu Phi chiếm 14% dân số mà chỉ đóng góp cho Thế giới 1,9% GDP. Anh (chị) hãy giảng giải vì sao nền kinh tế của Châu Phi lại kém tăng trưởng tương tự?

Câu 2. Trình bày các bộc lộ chủ đạo của tòan cầu hóa kinh tế, Dẫn tới hậu quả gì?

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

D

C

C

B

B

D

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về dế yêu)-

2. ĐỀ SỐ 2

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Sự bùng nổ dân số hiện tại trên toàn cầu diễn ra

A. ở đa phần tất cả quốc gia.

B. chủ đạo ở các nước tăng trưởng.

C. chủ đạo ở các nước đang tăng trưởng.

D. chủ đạo ở châu Phi.

Câu 2. Dân số già sẽ dẫn đến hậu quả nào sau đây?

A. Thất nghiệp và thiếu việc làm

B. Thiếu hụt nguồn lao động cho quốc gia

C. Gây áp lực đến khoáng sản môi trường.

D. Khoáng sản mau chóng hết sạch

Câu 3. 1 trong những bộc lộ rõ nhất của chuyển đổi khí hậu là

A. hiện ra nhiều địa chấn

B. nhiệt độ Trái Đất tăng

C. băng ở vùng cực càng ngày càng dày

D. núi lửa sẽ tạo nên ở nhiều nơi

Câu 4. Nguyên nhân nào gây nên hiệu ứng nhà kính?

A. Sự ngày càng tăng khí CO2 trong khí quyển.

B. Khí thải CFCs quá nhiều trong khí quyển.

C. Tầng ô dôn mỏng dần và thủng ở Nam cực.

D. Chất thải ra môi trường ko qua xử lí.

Câu 5. Nguồn khoáng sản quan trọng nhất ở khu vực Tây Nam Á là

A. than và uranium.

B. dầu lửa và khí thiên nhiên.

C. sắt và dầu lửa.

D. đồng và kim cương.

Câu 6. Quốc gia nào sau đây ko thuộc khu vực Trung Á?

A. Uzbekistan.

B. Kazakhstan.

C. Iran.

D. Afghanistan.

II. Tự luận

Câu 1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21 kể tên các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 40 – 120 ngàn tỉ đồng của nước ta?

Câu 2. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25. Dựa vào biểu đồ trình bày số khách và doanh thu du hý, hãy nhận xét tình hình tăng trưởng ngành du hý của nước ta.

Câu 3. Nêu đặc biệt và ảnh hưởng của của cuộc cách mệnh khoa học và công nghệ đương đại tới nền kinh tế- xã hội toàn cầu?

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

C

B

B

A

B

C

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về dế yêu)-

3. ĐỀ SỐ 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Nguồn khoáng sản quan trọng nhất ở khu vực Tây Nam Á là

A. than và uranium.

B. dầu lửa và khí thiên nhiên.

C. sắt và dầu lửa.

D. đồng và kim cương.

Câu 2. Quốc gia nào sau đây ko thuộc khu vực Trung Á?

A. Uzbekistan.

B. Kazakhstan.

C. Iran.

D. Afghanistan.

Câu 3. Tây Nam Á nằm ở địa điểm cầu nối giữa 3 châu lục nào sau đây?

A. Âu – Á – Phi.

B. Âu – Á – Úc.

C. Á – Âu – Mĩ.

D. Á – Mĩ – Phi.

          Câu 4. Dòng sông có ý nghĩa như dòng sữa mẹ, gắn liền với nền tiến bộ cổ điển

          ở châu Phi là sông

        A. Ô-bi                         B. A-ma-dôn         C. Nile              D.Von-ga

          Câu 5. Những khoáng sản thiên nhiên nào của châu Phi đang bị khai thác mạnh?

        A. Động vật và rừng

        B. Khoáng sản và rừng

        C. Nước và tài nguyên

        D. Biển và tài nguyên

          Câu 6. Mĩ La tinh có nhiều khoáng sản tài nguyên, chủ đạo là

      A. quặng kim khí màu, kim khí quý, nguyên liệu xây dựng.

      B. quặng kim khí đen, nhiên liệu, nguyên liệu xây dựng.

      C. quặng kim khí đen, kim khí màu, nhiên liệu.

      D. quặng kim khí màu, kim khí quý, nhiên liệu.

 

II. Tự luận

Câu 1: Trình bày sự tương phản về trình độ tăng trưởng kinh tế-xã hội của các nhóm nước

Câu 2: Anh (chị) hãy thể hiện nói chung đặc điểm khu vực Tây Nam Á

Câu 3: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4, 5 kể tên các nước giáp với Việt Nam trên lục địa và trên biển.

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

B

C

A

C

B

D

 

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về dế yêu)-

 

4. ĐỀ SỐ 4

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Các tổ chức kết hợp kinh tế khu vực thường có những nét đồng nhất về

A. thành phần chủng tộc.

B. chỉ tiêu và ích lợi tăng trưởng.

C. lịch sử dựng nước, giữ nước.

D. trình độ văn hóa, giáo dục.

Câu 2. Việt Nam đã tham dự vào tổ chức kết hợp kinh tế khu vực nào sau đây?

A. Liên minh châu Âu

B. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ

C. Thị trường chung Nam Mĩ

D. Diễn đàn cộng tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

Câu 3. Sự bùng nổ dân số hiện tại trên toàn cầu diễn ra

A. ở đa phần tất cả quốc gia.

B. chủ đạo ở các nước tăng trưởng.

C. chủ đạo ở các nước đang tăng trưởng.                                 

D. chủ đạo ở châu Phi.

Câu 4. Dân số già sẽ dẫn đến hậu quả nào sau đây?

A. Thất nghiệp và thiếu việc làm

B. Thiếu hụt nguồn lao động cho quốc gia

C. Gây áp lực đến khoáng sản môi trường.

D. Khoáng sản mau chóng hết sạch

Câu 5. 1 trong những bộc lộ rõ nhất của chuyển đổi khí hậu là

A. hiện ra nhiều địa chấn

B. nhiệt độ Trái Đất tăng

C. băng ở vùng cực càng ngày càng dày

D. núi lửa sẽ tạo nên ở nhiều nơi

Câu 6. Nguyên nhân nào gây nên hiệu ứng nhà kính?

A. Sự ngày càng tăng khí CO2 trong khí quyển.

B. Khí thải CFCs quá nhiều trong khí quyển.

C. Tầng ô dôn mỏng dần và thủng ở Nam cực.

D. Chất thải ra môi trường ko qua xử lí.

II. Tự luận

Câu 1 5 2004, Châu Phi chiếm 14% dân số mà chỉ đóng góp cho Thế giới 1,9% GDP. Anh (chị) hãy giảng giải vì sao nền kinh tế của Châu Phi lại kém tăng trưởng tương tự?

Câu 2 Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng lương thực của toàn cầu thời gian 1990 – 2008. Đv (triệu tấn).

5

1990

2003

2008

Tổng

1950,0

2021,0

3227,6

Lúa mì

592,4

557,3

689,9

Lúa gạo

511,0

585,0

685,0

Ngô

480,7

635,7

822,7

Lương thực khác

365,9

243,0

1030,0

a. Chọn lọc dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu lương thực của thế giới thời kì 1990 – 2008 (Xem xét ko vẽ)

b. Tính cơ cấu sản lượng lúa gạo của Thế giới 5 2008.

c. Nhận xét quy mô sản lượng lúa gạo của Thế giới 5 1990 – 2008.

Câu 3. Trình bày Sự phân chia nhóm nước:

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

B

D

C

B

B

A

 

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về dế yêu)-

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung tài liệu Bộ 4 Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 5 2021 – 2022 Trường THPT Châu Văn Liêm. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo bổ ích khác các em chọn tính năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

Bộ 80 bài tập trắc nghiệm Chương Điện li môn Hóa học 11 5 2020 Trường THPT Nam Phù Cừ

1093

20 Câu trắc nghiệm về Cấu trúc rẽ nhánh và lặp môn Tin 11 5 2019

3098

Bài tập trắc nghiệm ôn tập Tin học 11 5 2020

2349

Bài tập trắc nghiệm Chương 2 môn Tin học 11 5 2019-2020

1931

Bài tập trắc nghiệm Cấu trúc rẽ nhanh Tin học 11

10228

70 Bài tập trắc nghiệm có đáp án ôn tập học kì môn Hóa 11 5 2019-2020

1814

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #Đề #thi #giữa #HK1 #môn #Địa #lí #5 #Trường #THPT #Châu #Văn #Liêm


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Bộ #Đề #thi #giữa #HK1 #môn #Địa #lí #5 #Trường #THPT #Châu #Văn #Liêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button