Bản cam kết thực hiện các nội dung về học bổng chính sách

Cam kết học bổng cơ chế là biểu mẫu được lập để sinh viên theo cơ chế cử tuyển cam kết tiến hành các nội dung của cơ chế học bổng.

Nội dung trong bản cam kết cần thể hiện đầy đủ thông tin tư nhân của học trò và có công nhận của trường nơi bạn đang theo học. Đây là biểu mẫu mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 84/2020 / NĐ-CP của Chính phủ. Mời các bạn theo dõi và tải về tại đây.

Cam kết tiến hành các nội dung của cơ chế học bổng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——- o0o ——-

LỜI CAM KẾT

TÔI……………………………………………………………………………………………………………..

Học trò trong lớp: ……………………. Chủ nhiệm: ……………………… .. Khoa: ……………………… ..

Ngôi trường:………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú ……………………………………………………………………………………………

Số CMND (KTP): ……. Ngày cấp: ……. nơi cấp:….

Tôi đã mày mò kỹ và xin cam kết tiến hành các nội dung, cơ chế học bổng cho sinh viên theo cơ chế cử tuyển quy định tại Nghị định số. 84/2020 / NĐ-CP ngày… tháng…. 5 2020, Chính phủ quy định cụ thể 1 số điều trong Luật Giáo dục.

Nếu trong trường hợp phải đền bù, tôi cam kết sẽ hoàn trả số tiền học bổng đã nhận theo đúng quy định của luật pháp.

…….…., ngày…. tháng…. 5….
VIẾT CAM KẾT
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ CHỨCuhXÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG Y

Ngôi trường…………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ nhà:…………………………………………………………………………………………………………..

Số dế yêu:………………………………………………………………………………………………….

Công nhận của anh / chị (viết hoa, có dấu) …………. đang là sinh viên 5 2:…. Bộ môn: …… Khoa: ……………… ..

Chứng nhận này được dùng làm căn cứ để xét và có cơ chế cấp học bổng theo quy định hiện hành.

Nếu học trò bị kỷ luật, đình chỉ, đuổi học, nhà trường sẽ gửi công bố kịp thời về địa phương.

…………, ngày…. tháng…. 5….
TM. NGÔI TRƯỜNG
(chữ ký, con dấu)

.


Thông tin thêm về Bản cam kết thực hiện các nội dung về học bổng chính sách

Bản cam kết cấp học bổng cơ chế là biểu mẫu được lập ra phục vụ sinh viên theo cơ chế cử tuyển xin cam kết tiến hành các nội dung về học bổng cơ chế.
Nội dung trong mẫu bản cam kết cần thể hiện các thông tin tư nhân của sinh viên và có công nhận của nhà trường nơi đang theo học. Đây là mẫu mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 84/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.
Bản cam kết tiến hành nội dung về học bổng cơ chế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——-
BẢN CAM KẾT
Tôi là……………………………………………………………………………………………………………..
Sinh viên lớp:……………………………………. Khóa:…………………….. Khoa:…………………..
Trường:………………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ thường trú……………………………………………………………………………………………
Số chứng minh dân chúng (Thẻ căn cước công dân): ……. ngày cấp: ……. nơi cấp: ….
Tôi đã nghiên cứu kỹ và xin cam kết tiến hành các nội dung về học bổng cơ chế đối với sinh viên theo cơ chế cử tuyển được quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày… tháng…. 5 2020 của Chính phủ quy định cụ thể 1 số điều của Luật Giáo dục.
Nếu trong trường hợp phải đền bù, tôi xin cam kết hoàn trả số tiền học bổng được nhận theo đúng với các quy định của luật pháp.

…….…., ngày…. tháng…. 5….NGƯỜI VIẾT CAM KẾT(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẤY XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Trường…………………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..
Số dế yêu:………………………………………………………………………………………………….
Công nhận anh/chị (Chữ in hoa, có dấu) …………. là sinh viên 5 thứ: …. Khoá: …… Khoa: ……………..
Giđó công nhận này để làm căn cứ xét, cấp học bổng cơ chế theo quy định hiện hành.
Trong trường hợp sinh viên bị kỷ luật, đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học, nhà trường sẽ gửi công bố kịp thời về địa phương.

…………, ngày…. tháng…. 5….TM. NHÀ TRƯỜNG(Ký tên, đóng dấu)

TagsBản cam kết Học bổng

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Bản cam kết cấp học bổng cơ chế là biểu mẫu được lập ra phục vụ sinh viên theo cơ chế cử tuyển xin cam kết tiến hành các nội dung về học bổng cơ chế.
Nội dung trong mẫu bản cam kết cần thể hiện các thông tin tư nhân của sinh viên và có công nhận của nhà trường nơi đang theo học. Đây là mẫu mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 84/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.
Bản cam kết tiến hành nội dung về học bổng cơ chế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——-
BẢN CAM KẾT
Tôi là……………………………………………………………………………………………………………..
Sinh viên lớp:……………………………………. Khóa:…………………….. Khoa:…………………..
Trường:………………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ thường trú……………………………………………………………………………………………
Số chứng minh dân chúng (Thẻ căn cước công dân): ……. ngày cấp: ……. nơi cấp: ….
Tôi đã nghiên cứu kỹ và xin cam kết tiến hành các nội dung về học bổng cơ chế đối với sinh viên theo cơ chế cử tuyển được quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày… tháng…. 5 2020 của Chính phủ quy định cụ thể 1 số điều của Luật Giáo dục.
Nếu trong trường hợp phải đền bù, tôi xin cam kết hoàn trả số tiền học bổng được nhận theo đúng với các quy định của luật pháp.

…….…., ngày…. tháng…. 5….NGƯỜI VIẾT CAM KẾT(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẤY XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Trường…………………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..
Số dế yêu:………………………………………………………………………………………………….
Công nhận anh/chị (Chữ in hoa, có dấu) …………. là sinh viên 5 thứ: …. Khoá: …… Khoa: ……………..
Giđó công nhận này để làm căn cứ xét, cấp học bổng cơ chế theo quy định hiện hành.
Trong trường hợp sinh viên bị kỷ luật, đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học, nhà trường sẽ gửi công bố kịp thời về địa phương.

…………, ngày…. tháng…. 5….TM. NHÀ TRƯỜNG(Ký tên, đóng dấu)

TagsBản cam kết Học bổng

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bản #cam #kết #thực #hiện #các #nội #dung #về #học #bổng #chính #sách


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Bản #cam #kết #thực #hiện #các #nội #dung #về #học #bổng #chính #sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button