Bài văn ngắn Kể về những đổi mới ở trường em

  • 3 weeks ago
  • 11 Views
  • 0 0

Đề bài: Em hãy viết bài văn ngắn Kể về những đổi mới ở . Bài làm văn của một bạn lớp 4 Ngô Ngọc Hân.

Vài năm trước, cứ mỗi khi tan học, nếu có dịp đứng từ trên tầng ba xuống người ta có cảm giác đang ngập trong giấy rác do bọn học sinh chúng tôi vô ý vứt ra. Ngay cả những cũng vậy, toàn rác là rác sau mỗi buổi học. Không thể để mãi tình trạng vô ý thức như vậy, các trong Ban giám hiệu cùng các chủ nhiệm luôn tuyên truyền, nhắc nhở chứng tôi không được xả rác bừa bãi. Các thùng rác cũng được để nhiều hơn, có ở mọi nơi và kèm theo dòng chữ: “Xin hãy vứt rác vào thùng”. Đội sao đỏ cũng nhập cuộc rất tích cực, trừ điểm thi đua rất nặng những nào còn xả rác bừa bãi. Với một loạt những biện pháp như vậy, chỉ sau một ngắn, trường chúng tôi đã trở lại sạch, đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *