Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Công của lực điện

Dưới đây là Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Công của lực điện do wikisecret tổng hợp hy vọng sẽ giúp các bạn có thể làm bài tốt hơn và đạt được điểm cao trong các bài kiểm tra.

Video bài tập công của lực điện trường

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 11 Công của lực điện

Câu 1: Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích q trong điện trường từ điểm M đến điêm N không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A.độ lớn của cường độ điện trường

B.Hình dạng đường đi từ điểm M đến điểm N

C. Điện tích q

D. Vị trí của điểm M và điểm N.

Câu 2: Tìm phát biểu sai

A. Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường tại điểm đó

B. Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường WM=VMq

C. Công của lực điện bằng độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường

D. Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường không phụ thuộc điện tích q

Câu 3: Một điện tích điểm q=-2.10-7C di chuyển được đoạn đường 5cm dọc theo một đường sức của điện trường đều có cường độ điện trường 5000V/m. Công của lực điện thực hiện trong quá trình di chuyển của điện tích q là

A. -5.10-5J   B.5.10-5J   C.5.10-3J   D. -5.10-3J

Câu 4: Một điện tích điểm q di chuyển trong một điện trường từ điểm C đến điểm D thì lực điện sinh công 1,2J. Nếu thế năng của điện tích q tại D là 0,4J thì thế năng của nó tại C là:

A. -1,6J     B.1,6J    C.0,8J    D.-0,8J

Câu 5: Điện tích điểm q=-3.10-6C di chuyển được đoạn đường 2,5cm dọc theo một đường sức điện nhưng ngược chiều của đường sức trong một điện trường đều có cường độ điện trường 4000 V/m. Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích q là

A. 3.10-4J   B.-3.10-4J   C.3.10-2J   D.-3.10-3J

Câu 6: Điện tích điểm q di chuyển trong một điện trường đều có cường độ điện trường 800 V/m theo một đoạn thẳng AB. Đoạn AB dài 12cm và vecto độ dời AB hợp với đường sức điện một góc 300. Biết công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích q là -1,33.10-4J. Điện tích q có giá trị bằng

A.-1.6.10-6C   B.1,6.10-6C   C.-1,4.10-6C   D.1,4.10-6C

Câu 7: Một hạt bụi khối lượng 10-3mang điện tích 5.10-5C chuyển động trong điện trường đều theo một đường sức điện từ điểm M đến điểm N thì vật vận tốc tằn từ 2.104m/s đến 3,6.104m/s. Biết đoạn đường MN dài 5cm, cường độ điện trường đều là

A.2462 V/m   B1685 V/m   C.2175 V/m   D.1792 V/m.

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án B D A B A A D

Câu 3: A

A=qEd, q là điện tích âm, q di chuyển được đoạn đường 5cm dọc theo một đường sức điện nên d=0,05m (d>0)

⇔A=-2.10-7.5000.0,05= -5.10-5J

Câu 4: B

ACD =WC -WD ; WC = ACD +WD =1,6j

Câu 5: A

A=qEd q là điện tích âm, q di chuyển được đoạn đường 5cm dọc theo một đường sức điện nhưng ngược chiều đường sức nên d<0, d= -0,025m

A= -3.10-6.4000.(-0,025)=3.10-4J

Câu 6: A

bai tap trac nghiem vat li lop 11 cong cua luc dien - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Công của lực điện

Câu 7: D

bai tap trac nghiem vat li lop 11 cong cua luc dien 1 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Công của lực điện

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button