Bài giảng mặt trụ, hình trụ và khối trụ

Tài liệu này gồm 24 trang, thể hiện lý thuyết trọng điểm và hướng áp giải bài tập chuyên đề xi lanh, xi lanh và xi lanhgiúp các em học trò lớp 12 tham khảo lúc học chương trình Hình học 12 chương 2: Hình nón – khối trụ – khối cầu.

MỤC TIÊU:
Hiểu biết:
+ Nắm được các khái niệm về khối trụ tròn xoe, khối trụ tròn xoe và khối trụ tròn xoe.
+ Nắm vững các công thức tính chu vi hình trụ, diện tích đáy của hình trụ, diện tích toàn phần, thể tích của hình trụ.
Kĩ năng:
+ Nhận biết khối tròn xoe là khối trụ.
+ Tính toán các nhân tố liên can tới khối trụ và khối trụ như chiều cao, diện tích bao quanh, diện tích toàn phần, diện tích mặt cắt ngang, thể tích khối trụ.
+ Gicửa ải quyết các sự cố liên can tới xi lanh như sự cố cực, sự cố thật.
TÔI. LÝ THUYẾT TẬP TRUNG
II. LOẠI BÀI TẬP
Vẻ ngoài 1: Câu hỏi lý thuyết về khối trụ, khối trụ, khối trụ.
Nắm vững lý thuyết về xilanh, xilanh, xilanh.
Dạng 2: Tính diện tích bao quanh, diện tích toàn phần, diện tích tiết diện qua trục, chiều cao, bán kính của mặt đáy, diện tích mặt đáy của hình trụ.
Nắm vững các công thức về diện tích bao quanh, tổng diện tích và diện tích cơ sở. Biết sử dụng kết quả phần kiến ​​thức về quan hệ song song, quan hệ vuông góc, hệ thức lượng giác … để áp dụng vào tính toán.
Mẫu 3: Thể tích xi lanh, vấn đề cực hạn.
Gần giống như toán hình 3 phần của 1 hình nón.
Mẫu 4: Bài toán thực tiễn về xi lanh.
Nắm vững kiến ​​thức toán học dạng 1, toán 2, toán 3 để áp dụng vào giải các bài toán thực tiễn về khối trụ vì về căn bản chúng vẫn là các bài toán quay quanh khối trụ và khối trụ.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Bài giảng mặt trụ, hình trụ và khối trụ

Tài liệu gồm 24 trang, thể hiện lí thuyết trọng điểm và hướng áp giải các dạng bài tập chuyên đề mặt trụ, hình trụ và khối trụ, giúp học trò lớp 12 tham khảo lúc học chương trình Hình học 12 chương 2: Mặt nón – mặt trụ – mặt cầu.
MỤC TIÊU:
Kiến thức:
+ Nắm được khái niệm mặt trụ tròn xoe, hình trụ tròn xoe và khối trụ tròn xoe.
+ Nắm vững các công thức tính diện tích bao quanh của hình trụ, diện tích đáy của hình trụ, diện tích toàn phần của hình trụ, thể tích của khối trụ.
Kỹ năng:
+ Nhận biết được 1 khối tròn xoe là khối trụ.
+ Tính được các nhân tố liên can tới hình trụ, khối trụ như chiều cao, diện tích bao quanh, diện tích toàn phần, diện tích tiết diện, thể tích của khối trụ.
+ Gicửa ải được các bài toán liên can tới khối trụ như bài toán cực trị, bài toán thực tiễn.
I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Câu hỏi lý thuyết về mặt trụ, hình trụ, khối trụ.
Nắm vững lý thuyết về mặt trụ, hình trụ, và khối trụ.
Dạng 2: Tính diện tích bao quanh, diện tích toàn phần, diện tích tiết diện, chiều cao, bán kính đáy, diện tích đáy của hình trụ.
Nắm vững các công thức về diện tích bao quanh, diện tích toàn phần, diện tích đáy. Biết sử dụng các kết quả của phần tri thức quan hệ song song, quan hệ vuông góc, các hệ thức lượng trong tam giác … để vận dụng vào tính toán.
Dạng 3: Thể tích khối trụ, bài toán cực trị.
Gần giống như dạng toán 3 của phần khối nón.
Dạng 4: Bài toán thực tiễn về khối trụ.
Nắm vững tri thức ở các dạng toán 1, dạng toán 2 và dạng toán 3 để vận dụng vào giải bài toán thực tiễn về khối trụ vì về thực chất vẫn là các bài toán quay quanh hình trụ, khối trụ.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tài liệu gồm 24 trang, thể hiện lí thuyết trọng điểm và hướng áp giải các dạng bài tập chuyên đề mặt trụ, hình trụ và khối trụ, giúp học trò lớp 12 tham khảo lúc học chương trình Hình học 12 chương 2: Mặt nón – mặt trụ – mặt cầu.
MỤC TIÊU:
Kiến thức:
+ Nắm được khái niệm mặt trụ tròn xoe, hình trụ tròn xoe và khối trụ tròn xoe.
+ Nắm vững các công thức tính diện tích bao quanh của hình trụ, diện tích đáy của hình trụ, diện tích toàn phần của hình trụ, thể tích của khối trụ.
Kỹ năng:
+ Nhận biết được 1 khối tròn xoe là khối trụ.
+ Tính được các nhân tố liên can tới hình trụ, khối trụ như chiều cao, diện tích bao quanh, diện tích toàn phần, diện tích tiết diện, thể tích của khối trụ.
+ Gicửa ải được các bài toán liên can tới khối trụ như bài toán cực trị, bài toán thực tiễn.
I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Câu hỏi lý thuyết về mặt trụ, hình trụ, khối trụ.
Nắm vững lý thuyết về mặt trụ, hình trụ, và khối trụ.
Dạng 2: Tính diện tích bao quanh, diện tích toàn phần, diện tích tiết diện, chiều cao, bán kính đáy, diện tích đáy của hình trụ.
Nắm vững các công thức về diện tích bao quanh, diện tích toàn phần, diện tích đáy. Biết sử dụng các kết quả của phần tri thức quan hệ song song, quan hệ vuông góc, các hệ thức lượng trong tam giác … để vận dụng vào tính toán.
Dạng 3: Thể tích khối trụ, bài toán cực trị.
Gần giống như dạng toán 3 của phần khối nón.
Dạng 4: Bài toán thực tiễn về khối trụ.
Nắm vững tri thức ở các dạng toán 1, dạng toán 2 và dạng toán 3 để vận dụng vào giải bài toán thực tiễn về khối trụ vì về thực chất vẫn là các bài toán quay quanh hình trụ, khối trụ.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bài #giảng #mặt #trụ #hình #trụ #và #khối #trụ


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Bài #giảng #mặt #trụ #hình #trụ #và #khối #trụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button